bild
Arkiv

Nyköpings rådhusrätt och magistrat


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11126
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vRyZIcmaweZJTe018W43t3
ExtraID11126
Omfång
150,6 Hyllmeter 
Datering
16561968(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar kan omfattas av sekretess.
En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Nyköpings rådhusrätt och magistrat (– 1968)
Kategori: Statlig myndighet. Magistrater -1964
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970

Innehåll

Allmän anmärkning1968-07-01 uppgick Nyköpings rådhusrätt i Nyköpings domsagas häradsrätt.

Hela arkivet levererat i och med leverans 2002/29.
Inledning (äldre form)NYKÖPINGS RÅDHUSRÄTTS OCH MAGISTRATS ARKIV

Den äldre delen av arkivet inkom med accessionerna 1966: 125-127, vilka åtföljdes av en förteckning, upprättad i Nyköping. Den förteckningen, som förutom rådhusrättens och magistratens arkiv även redovisade arkiven för hall- och manufakturrätten, sjötullrätten, accisrätten och stadens kommunala myndigheter med bland andra stadens äldste, stadsfullmäktige, drätselkammaren, hamndirektionen och auktionskammaren, har här omarbetats vad gäller rådhusrätten och magistraten.

De senare arkivleveranserna inkom med accessionerna 1969:12, 1975:90 och 1988:64.

Kronoräkenskaperna ingår i uppbördsverkets arkiv. Begynnelse- och slutår för de taxerings- och mantalslängder, som inkommit till landsarkivet, redovisas emellertid här.

Stadsfogdens äldre handlingar ingår i rådhusrättens och magistratens arkiv, medan stadsfogdens handlingar för tiden efter 1954 bildar ett eget arkiv.

Vid ordnings- och förteckningsarbetet har i huvudsak använts förteckningsplan 1903-07-24 för rådhusrätters och magistraters arkiv med tillägg 1963-11-09.

Gallring har företagits endast i utsträckningen kopior av röstlängder.

Uppsala i landsarkivet 1992-05-27


Gunilla Ehnström


Arkivförteckningen har påförts de handlingar som inkommit med accessionerna 2002:29 och 2003:16 och har förtecknats av Ulrika Andersson.

Uppsala i landsarkivet 2003-10-20

Annika Carlsson


Kompletterande ordnings- och förteckningsarbete utfört januari-februari 2015. Arkivet är omförtecknat enligt Förteckningsplan för rådhusrätters och magistraters arkiv vid Landsarkivet i Uppsala 1985-06-24.
Inskrivningsdomaren i Nyköpings material är förtecknat tillsammans med Nyköpings rådhusrätt och magistrats arkiv.

Uppsala i landsarkivet 2015-02-27

Daniel Eriksson

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Stadsfogden i Nyköping (SE/ULA/11403)
Se-hänvisning från: Inskrivningsdomaren i Nyköping (SE/ULA/10480)

Kontroll

Skapad1989-03-01 00:00:00
Senast ändrad2020-06-10 11:23:57