Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Lärbro kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23060
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nWEnh6xyMo391bhDuCs4Y5
Omfång
63 Volymer 
11,6 Hyllmeter 
Datering
15952000(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Lärbro församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ViLA/23060

Förteckning

över

Lärbro kyrkoarkivFörteckning upprättad 1955
och komletterad 2001 av arkiva-
rierna Anders Bergkvist och
Marianne Holm.
ArkivhistorikFöljande volymer har inte levererats till Landsarkivet i Visby:

L I a, Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper, 1975-1991.

L I b, Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper, 1983-1991.
Inledning (äldre form)Lärbro kyrkoarkiv


FÖRTECKNING

Föreliggande förteckning omfattar kyrkoarkivets folkbokföringshandlingar, men vad gäller övriga serier
endast den del av kyrkoarkivet som år 2000 förvaras i Landsarkivet i Visby.


Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvarades i Landsarkivet, upprättad av herr W Grönberg och kompletterad i mars 1971 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen färdigställdes i augusti 2001 av arkivarierna Anders Bergkvist och Marianne Holm
HISTORIK

Lärbro församling är moderförsamling i Lärbro pastorat, som omfattar Lärbro och Hellvi församlingar. Pastoratet tillhör Gotlands norra härad och Norra tredingens kontrakt. Under medeltiden fanns i pastoratet även Ganns kyrka, men denna övergavs tidigt (nu ödekyrka).Efter år 1684 var pastoratet prebende för biskopen (superintendenten)i Visby och administrerades närmast av vice pastorer: det upphörde att vara prebende år 1874.
Arkivalier ha levererats till Länsarkivet 1907, 1916 och 1937. År 1948 upprättades förteckning över hela arkivet; i samband därmed överfördes arkivalier från pastorsämbetet till Länsarkivet. Föreliggande förteckning upprättades 1955 och omfattar endast den i Länsarkivet befintliga delen av arkivalierna; för den hos pastorsämbetet förvarade delen gäller fortfarande 1948 års förteckning.En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).

Ämnesord

Ämnesord, ort
Lärbro församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2022-03-02 11:38:18