bild
Arkiv

Offerdals tingslags häradsrätt


Grunddata

ReferenskodSE/ÖLA/10826
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ygarl7kaQeZJTe018W43t3
Omfång
15,2 Hyllmeter 
413 Volymer 
5,4 Hyllmeter  (Hyllor: 316 och 450.)
2,8 Hyllmeter  (Hylla: 641 och 645.)
Datering
16211949(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, 1960/24
Övriga hänvisningar
Avskrifter (pdf), Avskrifter av Offerdals domböcker 1649-1690.
Avskrifter (pdf), Avskrifter av Offerdals domböcker 1691-1700.
ArkivinstitutionLandsarkivet i Östersund (depå: Landsarkivet, Skattehuset)
Arkivbildare/upphov
Häradsrätten i Offerdals tingslag
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ÖLA/10826

Förteckning 24/1960

Förteckning

över

OFFERDALS TINGSLAGS HÄRADSRÄTTS ARKIV.
Inledning (äldre form)OFFERDALS TINGSLAGS HÄRADSRÄTTS ARKIV - HISTORIK

Offerdals tingslag omfattar socknarna Offerdal, Matt-
mar och Alsen. Tingslaget tillhörde 1811-1878 Norra Jämtlands domsaga och tillhör alltsedan 1879 Jämtlands västra domsaga.

Enl. k. förordningen 1915-04-10 sammanslogs fr.o.m.
1916-08-25 (enl. k. kung. 1919-01-28, Sv.F.S. 12/1916)
Offerdals tingslag med Undersåkers tingslag till
Undersåkers och Offerdals tingslag. Fr.o.m. 1940-01-01
är detta tingslag sammanlagt med Sunne, Ovikens och
Hallens tingslag, varefter Jämtlands västra domsaga består av ett tingslag (Jämtlands västra domsagas häradsrätt).

För tiden efter ht 1916 se Undersåkers och Offer-
dals tingslags häradsrätts arkiv.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2022-12-06 11:42:32