bild
Serie

kartor och ritningar angående kyrkan


Serien i arkivbox.

 Kartor / ritningar (33 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
F10204Ritning över orgeln i Åsarne kyrka1897 
E11769[Plan av läktaren och orgelfasad] Åsarne d. 3/3 1897 C W Lundqvist.1897 03 03 
F10203Förslag till vindfång vid Åsarnes nya kyrka1921-03Carl Gustafsson, Östersund. 
B10055Karta över ett område beläget å fastigheten Österåsen 5:34 i Åsarne socken av Jämtlands län1935Upprättad av Thor Rönöberg, distriktslantmätare. 
F10206Planskiss över Älvros gamla kyrka1957-06 
F10195:10001-10002Studieskiss till Åsarne kyrka1957-06-15Arkitekt Tore Virke, Stockholm. 
F10196:10001-10008Skisser rörande Åsarne kyrka1958-03-21Arkitekt Tore Virke, Stockholm. 
F10197:10001-10002Åsarne kyrka, skiss1958-05-24Arkitekt Tore Virke, Stockholm. 
F10198:10001-10009Åsarne kyrka, plan, sektion och fasad, skisser1958-10-11Arkitekt Tore Virke, Stockholm. 
F10199:10001-10003Åsarne kyrka, plan och sektion1959-04-09Arkitekt Tore Virke, Stockholm. 
B10054Åsarne nya kyrka, belägenhet i landskapet1960Arkitekt Tore Virke, Stockholm. 
F10201:10001-10007Åsarne nya kyrka, plan, fasad och perspektiv, diskussionsskisser1960-09-16Arkitekt Tore Virke, Stockholm. 
F10240:10001-10013Åsarne nya kyrka, fasad, plan, sektion och perspektiv1960-09-16 – 1960-12-20Arkitekt Tore Virke, Stockholm.
Kungliga Byggnadsstyrelsens beslut 1962-03-27.
 
F10200Åsarne kyrka, fasad1960-talArkitekt Tore Virke, Stockholm. 
F10210Åsarne nya kyrka, skiss till situationsplan1961-08-25Arkitekt SAR Tore Virke, Stockholm. 
F10208Åsarne nya kyrka, situationsplaneskiss1961-11-29Arkitekt SAR Tore Virke, Stockholm. 
F10218Beteckningar för håltagnings- och rörgravsritningar1962-04-17G. Forsmarks Konstruktionsbyrå, Östersund. 
F10207:10001-10002Åsarna nya kyrka, markundersökning1963-11-28LBF konsulterande ingenjörer och arkitekter, Östersund. 
F10211:10001-10003Åsarna nya kyrka, klockor och klockstol samt kopplingschema1964M & E Ohlssons Klockgjuteri & Armaturfabrik, Ystad. 
F10220:10001-10025Åsarne nya kyrka, byggnadsritningar, nr. 0 - 241964-05-29Arkitekt SAR Tore Virke, Stockholm.
Ritning 0 - 24
Ritningsförteckning, plan, fasad, sektioner, huvudmått, naturstensarbete-golv samt stora altaret, öppen spis, skorsten, sakristia-detaljer.
 
F10221:10001-10030Åsarne nya kyrka, byggnadsritningar, nr. 25 - 55 A1964-05-29Arkitekt SAR Tore Virke, Stockholm.
Ritning 25 - 55 A.
Torn, klockluckor, tak över långhuset, sektioner, plåtdetaljer, trappuppställning, smidesarbeten, fönsteruppställning, fönsterdetaljer, dörrdetaljer, skåpuppställning, snickeridetaljer, grundsten av koppar, korfasad, altarkors, ljusstake, piscina, nyckelschema.
 
F10214:10001-10009Åsarne kyrka, ritningar rörande elinstallation1964-08-07Elkonstruktion, Östersund.
De 9 ritningarna är bundna i bok.
 
F10219Åsarne kyrka, elinstallation, situationsplan1964-08-07Elkonstruktion, Östersund. 
F10215:10001-10010Åsarne nya kyrka, VVS-ritningar1964-08-10G. Forsmarks Konstruktionsbyrå, Östersund.
De 10 ritningarna är bundna i bok.
 
F10217:10001-10003Åsarne kyrka, situationsplan och håltagning, VVS1964-08-10G. Forsmarks Konstruktionsbyrå. Östersund. 
F10222:10001-10002Åsarna nya kyrka, skorstensfläkt1964-08-10G. Forsmarks Konstruktionsbyrå, Östersund. 
F10216:10001-10014Åsarne nya kyrka, byggnadsritningar1964-08-12Gösta Lundin Ingenjörsbyrå, Stockholm.
Grundläggning, bjälklag, sektioner, torn och läktare, platsgjutna betongbalkar, takplan betongbalkar, prefabricerade betongbalkar uppställningsritning, takplan yttertak, stora salen takdetaljer, ungdomsdelen takdetaljer, bårhus takplan och sektioner, bårhus och mur.
 
F10213:10001-10003Förslag till dopfunt för Åsarna kyrka1966-05-24Skulptör Erik Sand, Strängnäs. 
F10212:10001-10002Åsarne kyrka, förslag till orgel1966-10Arkitekt SAR Tore Virke, Stockholm. 
F10223Åsarna nya kyrka, del av källare, värme, olja och ventilation1967-05-17G. Forsmarks Konstruktionsbyrå, Östersund. 
F10224:10001-10003Åsarna nya kyrka, energibesparande åtgärder, tilläggsisolering i yttertak samt fönsterdetaljer1979-04-11Bygg & VVS-Planering i Östersund AB. 
F10205Färgsättningsförslag rörande orgeln i Åsarne kyrkaOdat. 
F10209Situationsplan visande mått på prästgårds- och kyrkogårdstomt i ÅsarnaOdat. 

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11957 – 1963