Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Arnäs kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010007
Omfång
56,5 Hyllmeter 
Datering
16461999(Tidsomfång)
16681999(Huvudsaklig tid)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 37/1949
Reversal: Reversal 28/1994 (pdf)
Reversal: Lev 138/2003 (pdf)
Reversal: Leverans 2014:200 (pdf)
Reversal: Lev 234/2007 (pdf)
Reversal: Lev 127/2003 (pdf)
Reversal: Leverans 2014:138 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Arnäs församling
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Arnäs församling utbröts på 1300-talet från Själevads församling och Grundsunda församling. 1807 utbröts Gideå församling från Arnäs församling.

Arnäs församling utgjorde till 1807 eget pastorat. Från 1807-1822 bildade Arnäs och Gideå församlingar gemensamt pastorat. Från 1822 var Arnäs församling åter eget pastorat.

Västanå, som utgjorde en del av Eldsmarks by, begagnade kyrkorätt i Grundsunda. Östereldsmarks och Västereldmarks torp återfinns i Gideå husförhörslängder A I:2, 3. I Arnäs husförhörslängder upptas ännu efter det att Gideå fått egen kyrkobokföring följande byar, tillhörande Gideå församling: Getingsta (A I:5, 6), Getingstabodum (A I:5), Långvattnet (A I:5) samt Sunnansjö (A I:5).

1886 överfördes Eldsmark 1 eller Västra Eldsmark från Arnäs församling till Gideå församling. 1919 införlivades vissa delar av Järveds byar med Örnsköldsviks stad. 1944 överflyttades ytterligare ett område av Järved till Örnsköldsviks stad. Från 1981 överfördes delar av Degerfälle s:2 från Grundsunda församling till Arnäs församling. Samma år överfördes från Arnäs församling till Själevads församling vissa fastigheter. Fastigheten Väghyveln 6 överfördes från Arnäs församling till Örnsköldsviks församling och del av Högland 4:14 överfördes från Örnsköldsviks till Arnäs församling, samt de delar av stadsägan 389 överfördes från Arnäs församling till Örnsköldsviks församling. Ytterligare gränsändringar kan ha förekommit, men redovisas inte här.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Arnäs församling

Kontroll

Skapad1997-11-17 00:00:00
Senast ändrad2018-12-21 08:51:33