Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Färila kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010041
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/LMP33rnTcazHALVNmVDNx7
Omfång
44,3 Hyllmeter 
153 Kartor  (-)
Datering
16001999(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 3/1973
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Färila församling (– 1999)
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Färila församling har medeltida ursprung. Under medeltiden bröts Ytterhogdals församling ur Färila församling. Los församling bröts ur Färila 1748 och 1923 utbröts Kårböle församling, som tidigare hade varit kapellag inom församlingen.

Under del av medeltiden utgjorde Färila församling eget pastorat för att senare under medeltiden ingå i ett pastorat tillsammans med Ljusdals församling (moderförsamling). Från 1608 utgjorde församlingen åter ett eget pastorat fram till 1748 när församlingen blev moderförsamling i ett pastorat där även Los församling ingick. Under åren 1846-1922 var Färila församling åter eget pastorat för att från 1923 ingå som moderförsamling i ett pastorat med Kårböle församling. 1995 ändrades pastoratindelningen och Färila församling blev moderförsamling i ett pastorat med Färila, Kårböle, Los och Hamra församlingar.

Färila och Kårböle församlingar bildade 1967 kyrklig samfällighet (gemensam ekonomi). Pastoratets och den kyrkliga samfällighetens handlingar ingår i Färila kyrkoarkiv. I samband med ändringen av pastoratindelningen 1995 bildades Färila, Kårböle, Los och Hamra kyrkliga samfällighet. Även den kyrkliga samfällighetens handlingar ingår i Färila kyrkoarkiv.

Nybyggena Brännmyra, Gammelmorberget, Hedbäcken och Borrsjön överfördes till Los församling 1845.

Inom Färila församling bildade Kårböle ett kapellag, som enligt beslut fr.o.m. den 1 januari 1923 blev egen församling. Kårböle bestod av hemmanen Högbrand 1-3, Karlstrand, Kårböle 1-3, Kårböleskog och Ängra. Färila och Kårböle bildade dock en borgerlig kommun.

Enligt kungligt brev 1884-11-28 överflyttades Ygsbo nr 6 från Ljusdals till Färila socken.

Följande byar i Los upptagas i nedan nämnda husförhörsböcker för Färila:
Faxen, A I: 4-9
Fetingsberg, A I: 6-9
Hornberg, A I: 6-7, 9-11
Karlsberg, A I: 7-9
Karsvall, A I: 1-9
Los, A I: 1-2, 6-9
Romberg, A I: 12
Ryggskog, A I: 1-2, 6-9
Tenskog, A I: 1-2, 6-9

I husförhörsboken för Färila A I:5 upptas nybygget Huskölsstrand, som tillhör
Ytterhogdals socken.

I Kårböle förhörsböcker, som levererats från Färila, upptages följande byar och hemman.
Borrsjö, tillhörande Los församling, förekommer 1839-1852.
Enskog (tillhörande Föne by i Färila församling)
Heden, Lassekrog (tillhörande Björsjö by i Färila församling)
Högbrand (Högbrännan) förekommer från 1839
Karlstrand
Kasteln förekommer från 1839
Kårböle
Kårböleskog
Skålvall (tillhörande Färila församling)
Ängra

I vissa husförhörsböcker i Ljusdal upptagas följande byar, tillhörande Färila:
Rossen (Vantjärnskogen)
Yg
Ygsbo

Ämnesord

Ämnesord, ort
Färila församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeUppdaterad med lev 25/2003, 2003-05-14, Alo.
Uppdaterad hänvisning med anledning av kompletterad förteckning. 2003-06-25 AB
2016-04-27: Leverans 2010:117 inordnad. RF
Skapad1997-11-18 00:00:00
Senast ändrad2017-10-31 14:21:26