Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Gideå kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010044
Omfång
22,9 Hyllmeter 
Datering
18071999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 50/1949
Reversal: Leverans 2014:201 (pdf)
Reversal: Leverans 2014:136 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Gideå församling (1807)
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Gideå församling tillkom ursprungligen som kapellag inom Arnäs församling 1807 och räknades som annexförsamling till Arnäs från 1811. Ur Gideå bröts 1872 Trehörningsjö församling, som tidigare hade varit kapellag inom Gideå med egen kyrkobokföring fr.om. 1865.

Församlingen bildade tillsammans med Arnäs församling gemensamt pastorat 1811-1823, för att därefter fram till 1872 utgöra ett eget pastorat. Gideå församling (moderförsamling) bildade 1872, i samband församlingsdelningen, pastorat med Trehörningsjö församling. Den 1 maj 1922 bildade Gideå åter eget pastorat fram till 1961.

Från och med 1962 blev Gideå församling och Trehörningsjö församling åter ett gemensamt pastorat (och sannolikt även kyrklig samfällighet). Pastoratets handlingar är införtecknade i Gideå kyrkoarkiv.

Enligt kungligt brev 1884 överfördes delar av byarna Djuptjärn, Grundsjön, Herrbergsliden, Högbrännan, Kantsjö, Karlsviken, Lemesjö, Lomviken, Långvattnet, Nordsjö (fr o m 1865, se Trehörningsjö) och Önskanäset från Gideå socken till Trehörningsjö fr o m 1885 års början.

År 1886 överfördes enligt kungligt brev 1885 hemmanet nr 1 Eldsmark (eller Västra Eldsmark) så väl i kyrkligt och kommunalt hänseende som i jordeboken från Arnäs socken till Gideå.

På ansökan av åtskilliga byalag inom Gideå medgavs 1833-06-19, att ett kapell med begravningsplats fick anläggas vid Trehörningsjö. Kapellet togs i bruk 1837 enligt i domkapitlets i Härnösand arkiv förvarade manualhandlingar (vol E III: 153). 1864 anställdes här en egen kapellpredikant, sedan riksdagen beviljat medel för inköp av ett stomhemman.

Följande byar, tillhörande Gideå, upptas ännu efter det Gideå fått egen kyrkobokföring i Arnäs församlings husförhörsböcker:
Getingsta, A I:5, 6
Getingstabodum, A I:5
Långvattnet, A I:5
Sunnansjö, A I:5

Getingstabodum upptas i Björna husförhörsböcker, A I:1, 2; D II:1
Djuptjärn upptas i Björna, A I:1-3; D II:1
Grundsjön upptas i Björna, A I:1-3; D II:1
Långvattnet upptas i Björna, A I:2; D II:1
Önskanäset upptas i Björna, A I:2, 3; D II:1

Önskanäset överfördes fr o m 1865 till Trehörningsjö.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Gideå församling

Kontroll

Skapad1997-11-18 00:00:00
Senast ändrad2017-11-15 11:26:48