bild
Arkiv

Gävle Heliga Trefaldighets kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010056
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/pFi02VfsFqcEEzUfWHax72
Omfång
93 Hyllmeter 
49 Kartor  (-)
Datering
16451999(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Reversal: Lev 121/2002 (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning I:106/1978
Dokumentation: Förklaringar till vissa förkortningar i flyttningslängd, husförhörslängd och födelsebok (pdf)
Dokumentation: Register över vissa fastigheter utan tomtnummer (pdf), Se serie A I Husförhörslängder
ArkivinstitutionRiksarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Gävle Heliga Trefaldighets församling (– 1999)
Alternativa namn: Gävle stads församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Gävle församling bildades i början på 1400-talet genom utbrytning från Valbo församling. Staden Gävles äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446, men staden finns omnämnd i början på 1400-talet.

Gävle församling utgjorde ett eget pastorat till 1602 för att därefter vara moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Valbo församling till 1849. Gävle församling var därefter åter ett eget pastorat.

Den 1 maj 1916 utbröts Gävle Staffans församling ur Gävle församling. Gävle församling bytte samtidigt namn till Gävle Heliga Trefaldighets församling.

1978 utbröts ur församlingen Gävle Tomas församling (del av södra Gävle Heliga Trefaldighets församling) och Gävle Maria församling (del av nordvästra Gävle Heliga Trefaldighets församling).

I samband med Gävle Staffans församling tillkomst bildades det som senare kallades Gävle kyrkliga samfällighet. Samfälligheten ansvarade för ekonomi och begravningsverksamhet, se Gävle kyrkliga samfällighets arkiv och Gävle kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningens arkiv. I samfällighetens arkiv finns även till viss del fastighetshandlingar. Fastighetshandlingar ingår även i kyrkoarkivet. När Gävle Maria och Gävle Tomas församlingar bildades 1978 kom även de att ingå i den kyrkliga samfälligheten.

Gränserna för Gävle Heliga Trefaldighets församling har ändrats ett flertal gånger. Här tas de förändringar en äldre historik till kyrkoarkivet nämner, men ytterligare justeringar kan ha skett under århundrandena.

1602 överfördes Testebo och Sätra byar i Hille socken samt Vreten i Valbo socken till Gävle stad. Sätra återgick till Hille socken 1605 för att senare åter läggas under Gävle stad. Söderby överfördes till Gävle 1605.

År 1843 byggdes vid fiskeläget Bönan ett för detta och Utvalsnäs gemensamt kapell. Även fiskeläget Eggegrund har egen kapellkyrka.

Genom kungligt brev 1864 överfördes från Gävle stad Hemlingby till Valbo församling och Sätra med Nynäs och Kronholmen Limön till Hille församling.

Enligt beslut i kungligt brev 1894 överfördes fr.o.m. 1895 ett till Nynäs nr 1 hörande inägoskifte samt öarnas Limön, Granskär och Rönnmalen från Hille församling till Gävle stad.

Enligt kungligt brev 1910 införlivades fr.o.m. 1911 det s.k. Bomhusområdet i Valbo församling med Gävle stad. Invånarna blev redan under 1910 utskrivna från Valbo och folkbokförda i Gävle.

Enligt kungligt brev den 31 december 1916 överflyttades Eggegrunds fyrplats från Gävle Staffans församling till Gävle Heliga Trefaldighets församling.

Genom kungligt brev 1918 införlivades med Gävle Heliga Trefaldighets församling ett öster om staden i Valbo församling beläget område.

Enligt kungligt brev 1919 överflyttades fr.o.m. 1920 delar av hemmanen Nynäs, Sätra och Stig m.m. från Hille församling till Gävle Heliga Trefaldighets församling.

Fr.o.m. 1940 överfördes från Gävle Heliga Trefaldighets församling till Valbo församling. Samtidigt överfördes områden från Valbo till Gävle Heliga Trefaldighets församling.

Fr.o.m. 1942 överfördes del av fastigheten Stenbäck i Valbo församling till Gävle Heliga Trefaldighets församling.

Fr.o.m. 1945 överfördes ett området väster om Södra Kungsgatan från Gävle Staffans församling till Gävle Heliga Trefaldighets församling.

Ett område överfördes 1976 från Gävle Staffans församling till Gävle Heliga Trefaldighets församling. 1977 överfördes ett område från Gävle Heliga Trefaldighets församling till Gävle Staffans församling, bl.a. en enklav inom Gävle Staffans församling.

Fr.o.m. 1 januari 1979 återfördes ett område från Gävle Maria församling till Gävle Heliga Trefaldighets församling.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeLev 121/2002, serie J-Ö, ej registrerad i Arkis.
Skapad1997-11-18 00:00:00
Senast ändrad2021-12-07 10:36:46