För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten. Felsökning pågår
bild
Arkiv

Hietaniemi kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010071
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/INr3sHeTUKARt5P6Z79ki1
Omfång
15 Hyllmeter 
Datering
16831999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Reversal: Leverans 349/2008 (pdf)
Reversal: Leverans 14/2009 (pdf)
Reversal: Leverans 16/2009 (pdf)
Reversal: Lev 2010:168 (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 91/1952
Sakregister: Register över gårdsnamn i serie A I och över uppgifter om Hietaniemi i Övertorneå kyrkoarkiv (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Hietaniemi församling (1617)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Hietaniemi församling bildades den 28 oktober 1617 genom utbrytning ur Övertorneå församling. Församlingen var först kapellförsamling för att från 1637 vara annexförsamling. Övertorneå församling (moderförsamling) och Hietaniemi församling bildade fram till 1878 ett gemensamt pastorat. Från 1878 blev församlingen ett eget pastorat. Från Övertorneå avskildes Hietaniemi till särskild jordebokssocken först genom kungligt brev den 9 maj 1884.

Den 1 januari 1992 utökades Övertorneå och Svansteins kyrkliga samfällighet med Hietaniemi församling. Samfälligheten benämndes därefter Övertorneå kyrkliga samfällighet. Samfällighetens handlingar ingår i Övertorneå kyrkoarkiv. Hietaniemi församling fortsatte dock vara ett eget pastorat.

Halva Hietaniemi församlings område, öster om Torne älv, avträddes till Ryssland genom freden i Fredrikshamn 1809 och utgör nu en del av (Alkkula) Ylitornio finska församling. Genom gränsreglering med Ryssland 1815-1822 fick Hietaniemi behålla områden av följande avträdda byar vid Torne älv, nämligen av Alkkula 1/3 av ägovidden med två gårdar Pudas, av Armassaari 1/3 med två gårdar Karinen och av Hälsingbyn 2 hemman Potila. Från Vitsaniemi by avträddes två nybyggen med utägor belägna öster om Torneälv, betecknade N:o 11 Och Jonas. De avträdda områdenas befolkning är kyrkobokförd i Hietaniemi t o m år 1814.

Områden har flyttats mellan Hietaniemi församling och andra församlingar:
- Hemmanen nr 5, 6 och 7 i Mickojärv samt hemmanet nr 1 i Kiilisjärv förlades från Hietaniemi socken till Överkalix socken genom länsstyrelsens avvittringsutslag 30 november 1867;
- Lägenheterna Östanskog nr 1 (Kovukylä 24:2) och Utby nr 1 (Koivukylä 23:2), vilka tillhört Hietaniemi socken fast de var belägna inom Övertorneå sockens område, överflyttades till Övertorneå från 1931 års ingång jämlikt kungligt brev 14 mars 1930.

Ett till Överkalix socken hörande område innesluts av Hietaniemi och Övertorneå socknar.

Uppgifter om Hietaniemi församling återfinns även i Övertorneå kyrkoarkiv. I skannad bilaga finns hänvisningar till de volymer som innehåller uppgifter före 1900 om Hietaniemi församling. Efter att samfälligheten bildades 1992 återfinns handlingar om Hietaniemi församling även i Övertorneå kyrkoarkiv.

Särskilt gårdsnamnsregister till serie A I Husförhörslängder finns i skannad bilaga (samma bilaga som ovannämnda bilaga).

Ämnesord

Ämnesord, ort
Hietaniemi församling

Kontroll

Om postens upprättande2018-12-12: Serier G I - H VII u omförtecknade. RF
Skapad1997-11-25 00:00:00
Senast ändrad2019-05-22 13:44:16