Torsdag den 19 september kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Hässjö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010083
Omfång
19,8 Hyllmeter 
Datering
16521999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2012/12879
Reversal: Lev 2012:225 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Hässjö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Hässjö församling tillkom under medeltiden. Församlingen utgjorde ett pastorat med Tynderö församling som annexförsamling. Senare under medeltiden bildade Hässjö och Tynderö församlingar pastorat med Ljustorps församling (moderförsamling). Den 1 maj 1920 bildade Hässjö församling (moderförsamling) och Tynderö församling gemensamt pastorat. Fr.o.m. 1998 bildade åter Hässjö, Ljustorps och Tynderö ett pastorat och även kyrklig samfällighet.

Från cirka 1930 bildade Hässjö och Tynderö pastorat ett särskilt pastoratsarkiv, se Hässjö och Tynderö pastorats arkiv. Hässjö, Ljustorps och Tynderö kyrkliga samfällighet (1998-1999) bildar ett särskilt arkiv. I arkiven ingår protokoll, fastighetshandlingar och räkenskaper med lönehandlingar.

Lögdö bruksförsamling bröts 1687 ut ur Hässjö församling och återgick den 1 januari 1932 i församlingen.

Hemmanen Rii, Risgrändsbyn och Lunde, som i jordeboken upptagits under Ljustorps socken men åtnjutit kyrkorätt inom Timrå socken överfördes enligt kungligt brev 1862 från Ljustorps till Hässjö församling.

När Lögdö församling upphörde 1932 folkbokfördes flertalet i Hässjö församling, men vissa personer överfördes till Timrå församling (Ri 4:1, Risgrändsbyn 3:1 och Lunde 2:2).

Beträffande Åvike se även husförhörsländ för Stigsjö A I:1.

Färgholmen upptas fr.o.m. 1864 i husförhörslängderna för Timrå församling.

Gasabäck, som senare tillhör Hässjö församling, finns upptagen i Tynderö husförhörslängder A I:1, 4-5.

Vid ordnings- och förteckningsarbete 2012-2013 har följande handlingar konstaterats som saknade. De är inte levererade till landsarkivet.
C X Dopböcker 1994-1999
D X Konfirmationsböcker 1994-1999
E X Vigselböcker 1994-1999
F X Begravningsböcker 1994-1999
G II Diarier till allmänna ärenden 1993-1997 och 1999?
H X Bilagor till kyrkobokföringen 1997-1999
K II a Kyrkofullmäktiges protokoll 1999, om sådant fanns, alternativt fanns endast ett gemensamt kyrkofullmäktige för samfälligheten
L IV a Kollektböcker februari 1993-1999
N III:6 Inventarie- och arkivförteckningar
P I:6 Konfirmanddagbok 1962-1963
P I:9 Gudstjänstbesök samt årsstatistik 1970-1977
P II Pålysningsböcker 1982-1983 och 1985-1999

Ämnesord

Ämnesord, ort
Hässjö församling

Kontroll

Om postens upprättande2012-04-16. Arkivförteckning HLA 51-2012/12879 upprättad. Ersätter Fört. 165/1947 och Fört. II:21/1982. RF
2013-07-05: Leverans 2012:225, förutom kartor och ritningar, inordnad. RF
Skapad1997-11-25 00:00:00
Senast ändrad2018-09-18 09:37:58