bild
Arkiv

Karl Gustavs kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010101
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/0WU9NeGYm4AQ3YZycdq6w1
Omfång
27,5 Hyllmeter 
Datering
1758 – 1999  (Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (koncept)
PM: Förteckning över byar i husförhörslängderna med uppgift om församlingstillhörighet efter delningen 1809 (pdf)
Reversal: Lev 2014:024 (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Karl Gustavs församling (1745)
Alternativa namn: Karungi kapellag  (1745 – 1783)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Karl Gustavs församling bildades som ett kapellag genom utbrytning ur Nedertorneå församling. Församlingen hette då Karungi för att 1783 byta namn till Karl Gustavs församling. Församlingen omfattade ett område på båda sidor av Torne älv. I samband med freden efter 1808-1809 års krig överfördes den del som ligger öster om älven till Finland. Området bildade en församling med namnet Karungi församling, senare benämnt Karunki. Den del av församlingen som avträddes till Finland omfattade en tredjedel av landområdet och mer än hälften av befolkningen.

Kyrkbyn Karungi delades genom landavträdelsen i två delar, en svensk och en finländsk. På den finländska sidan uppfördes 1817 en kyrka, vilken enligt 1813 års gränsreglering tilldelades en del av inventarierna från kyrkan i svenska Karungi (se sockenstämmoprotokoll 19/1 1823 i K I:1).

Karl Gustavs församling ingick i pastorat med Nedertorneå församling (moderförsamling) fram till 1783 för att därefter bilda ett eget pastorat.

Den 1 januari 1992 bildade Nedertorneå-Haparanda församling och Karl Gustav församling gemensam kyrklig samfällighet, Haparanda kyrkliga samfällighet. Samfällighetens handlingar, bl.a. protokoll och räkenskaper, är införtecknade i Nedertorneå-Haparanda kyrkoarkiv.

En förteckning över alla i husförhörslängderna förekommande namnen på byar och gårdar med angivande av vilken församling byarna efter delningen av församlingen i en svensk och finländsk del kom att tillhöra finns inskannad som bilaga till arkivförteckningen.

Ämnesord

Kontroll

Skapad1997-11-25 00:00:00
Senast ändrad2019-11-29 10:26:17