Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Los kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010116
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/EyP76hUmCQHKEOTYbcXit1
Omfång
27,5 Hyllmeter 
Datering
16201999(Tidsomfång)
17481999(Huvudsaklig tid)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning I: 101/2006
Övriga hänvisningar
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Los kapellförsamling (1748)
Alternativa namn: Los bruksförsamling  (1748 – 1820)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Los församling bildades 1748 som en bruksförsamling genom utbrytning ur Färila församling. Från 1820 betraktades församlingen som en kapellförsamling. I Los fanns sedan 1730-talet en koboltgruva.

Ett område inom Orsa församling, Kopparbergs län, överfördes 1846 till Los församling som kapellag. Länsgränsen ändrades dock först 1864. Hamra kapellag blev genom kungligt brev den 8 augusti 1931 en annexförsamling till Los församling.

Los församling ingick i gemensamt pastorat med Färila församling (moderförsamling) till 1845. Los församling (moderförsamling) bildade tillsammans med Hamra församling gemensamt pastorat 1846-1994. Därefter ingick församlingarna i pastoratet Färila, Kårböle, Los och Hamra. Färila församling var moderförsamling. Los och Hamra församlingar bildade 1932-1994 en kyrklig samfällighet. Samfällighetens handlingar ingår i Los kyrkoarkiv. I samband med ändringen av pastoratet 1995 bildades Färila, Kårböle, Los och Hamra kyrkliga samfällighet. Samfällighetens handlingar ingår i Färila kyrkoarkiv.

Los församling omfattade följande byar när det blev moderförsamling i Los-Hamra pastorat 1846; dels från Färila församling överförda nybyggena Brännmyra, Gammelmorsberget, Hedbäcken och Borrsjön. dels följande till Ytterhogdals, Ovanåkers och Orsa socknar hörande hemman: Ytterhogdal: Rullbo, Össjön, Hiviåsen; Ovanåker: Kvarnberg, Hässjaberg, Nybyn, Mansjön, Mansjöhed, Samuelsfallet, Grästjärn, Lekstrand; Orsa finnmark: Knoppen, Hamra, Björkberg, Malungshed, Tokåsen, Rådberg, Sandsjö, Tandsjö, Lilla Tandsjö och Fallnäset, som utgjorde Hamra kapellag.

Genom kungligt brev den 13 november 1863 beslutades dels att Ösjö, Rullbo, Stenåsen, Hiviåsen och Risberget skulle i administrativt och judiciellt avseende skiljas från Ytterhogdals socken och förenas med Los, dit de i kyrkligt avseende hörde, dels att Hamra kapellag jämte Fågelsjö by, som likaledes i kyrkligt avseende hörde till Los även i administrativt och judiciellt avseende skulle tillhöra denna socken.

Till Los församling överflyttades från Orsa finnmark Fågelsjö by 1856. Den 17 februari 1865 överfördes Risberget från Los församling i Gävleborgs län till Ytterhogdals församling i Jämtlands län samt Riberget från Ytterhogdal till Los.

Genom kungligt brev den 31 december 1887 överfördes de från Ovanåkers församling stammande hemmanen Grästjärn, Hässjaberg, Nybyn, Samuelsfallet, Lekstrand, Mannsjö, Mansjöhed och Kvarnberget i jordeboken från Ovanåkers socken till Los, dit de kyrkligt och kommunalt hörde.

Enligt kungligt brev den 31 januari 1896 överfördes kronoparkerna Kronkilen, Hemmyrberget och Långvattnet västra från Ovanåkers församling till Los församling.

Vissa byar har skiftat församlingstillhörighet:
I Los husförhörslängder A I:1-5 upptas Svensbo, Gropabo och Nybo, senare tillhörande Voxna församling
I Kårböle husförhörslängder 1839-1852 upptas Borrsjö tillhörande Los församling
I Voxna husförhörslängd A I:1 upptas Kvarnberg.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Los församling

Kontroll

Skapad1997-11-25 00:00:00
Senast ändrad2017-10-31 17:37:59