Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Lögdö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010120
Omfång
1 Hyllmeter 
Datering
17331931(Huvudsaklig tid)
17331931(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2012/12894
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Lögdö bruksförsamling (1687 – 1931)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Lögdö bruksförsamling i Hässjö församling anses bildad 1687 när en brukspredikant anställdes vid järnbruket. Församlingen uppgick den 1 januari 1932 i Hässjö församling.

Åren 1797-1872 var predikantbefattningen sammanslagen med den vid Lagfors bruk. Därefter skötte komministern i Hässjö de kyrkliga uppgifterna vid Lögdö bruk.

Bruksförsamlingen ingick i ett pastorat med Ljustorps församling (moderförsamling), Hässjö församling och Tynderö församling. Den 1 maj 1920 ändrades pastoratsindelningen och Lögdö församling kom att ingå i ett pastorat tillsammans med Hässjö församling (moderförsamling) och Tynderö församling.

I samband med församlingens upphörande 1932 kyrkobokfördes vissa i Hässjö församling och vissa i Timrå församling. Tidigare hade samtliga invånare i bruksförsamlingen varit mantalskrivna i Hässjö socken, fastän delvis bosatta inom Timrå socken.

Enligt kungligt beslut den 17 januari 1941 tillhör fastigheten Lögdö bruk jämte därifrån avskilda lägenheter Hässjö socken, medan fastigheterna Rii 4:1, Risgrändsbyn 3:1 och Lunde 2:2 jämte från dessa fastigheter avskilda lägenheter tillhör Timrå socken.

Vid ordnings- och förteckningsarbete november 2011 - januari 2012 har följande volymer överförts till Hässjö kyrkoarkiv:
Kollektböcker 1953-1980 (i tidigare arkivförteckning med signum L IV:2-3), införtecknade i Hässjö kyrkoarkiv som L IV a:2
Förrrättningsbok och pålysningsbok 1968-1982 (i tidigare arkivförteckning med signum P:1), införtecknade i Hässjö kyrkoarkiv som P II:3 samt enstaka skolrådshandlingar adresserade till Hässjö kyrkoråd, införtecknad i serie K IV c i Hässjö kyrkoarkiv.

Ämnesord

Kontroll

Om postens upprättande2012-04-16: Arkivförteckning HLA 51-2012/12894 upprättad. Ersätter Fört. II:20/1982 och F I:40/2000. RF
Skapad1997-11-25 00:00:00
Senast ändrad2017-11-27 11:26:06