Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Norsjö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010147
Omfång
57,1 Hyllmeter 
Datering
18111999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 48/1950
Reversal: Leverans 2012:103 (pdf)
PM: Förteckning över byar i husförhörslängderna som överförts till annan församling samt uppgift om vilka byar som överfördes från Skellefteå församling till Norsjö församling (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Norsjö församling (1811)
Alternativa namn: Norsjö kapellag  (1811 – 1833)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Norsjö församling bildades 1811 som kapellag i Skellefteå församling (senare landsförsamling). Norsjö bröts ut som egen församling ur Skellefteå församling 1834.

Den 1 januari 1928 indelades församlingen i två kyrkobokföringsdistrikt; Norsjö västra (från 1933 Norsjö) kyrkobokföringsdistrikt (se Norsjö kyrkoarkiv) och Norsjö östra (från 1933 Bastuträsks) kyrkobokföringsdistrikt (se Bastuträsks kyrkoarkiv). Indelningen av Norsjö församling i två kyrkobokföringsdistrikt fanns kvar tills att folkbokföringen den 1 juli 1991 överfördes till skattemyndigheterna. Distrikten avskaffades i samband med den förändringen.

Församlingen ingick tillsammans med Skellefteå församling (moderförsamling) i ett gemensamt pastorat till och 1833. Åren 1834-1892 utgjorde Norsjö moderförsamling i ett pastorat där även Jörns församling ingick. Från och med 1892 utgjorde Norsjö församling ett eget pastorat.

Personer som tillhörde Arvidsjaurs församling men haft kyrkorätt i Norsjö, överflyttades 1863 till Malå kapell.

Enligt kungligt brev överflyttades Åmnäs 1884 i kyrkligt avseende från Norsjö till Lycksele socken, dit det i andra avseende hört redan tidigare.

De enligt kungligt brevet 1859 till Norsjö socken hörande Åmträsk, Gransjön, Granliden, Lidträsk, Lilla Raggsjön eller Raggsjöliden, som i andra avseenden tillhörde Lycksele, överflyttades helt till Norsjö enligt kungligt brev 1883.

Ett område av Rislidens by överflyttades från 1922 från Burträsk till Norsjö enligt kungligt brev 1921.

I husförhörslängderna för Norsjö och Jörn finns hemman och byar som senare kom att tillhöra Burträsk, Skellefteå landsförsamling, Malå och Lycksele. Till arkivförteckningen finns skannad förteckning som redovisar vilka byar som det rör sig om. I förteckningen finns även uppgift om vilka byar i Skellefteå församling som senare kom att tillhöra Norsjö församling.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Norsjö församling

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2020-02-19 10:04:22