Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Segersta kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010169
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/PpKOMQ7R6Kz6WM0kABaro5
Omfång
11,5 Hyllmeter 
56 Kartor  (-)
Datering
13121999(Tidsomfång)
16331999(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Reversal: Lev 132/2002 (pdf)
Reversal: Lev 2011:128 (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 90/1948
Reversal: Leveranskvitto 2018:009 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Segersta församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Segersta församling tillkom under medeltiden och var fram till 1916 moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Hanebo församling. 1916 ändrades relationen och Hanebo blev moderförsamling i pastoratet.

Hanebo församling och Segersta församling bildade 1963 en kyrklig samfällighet som 1995 blev en total ekonomisk samfällighet. Innan dess finns också gemensamma protokoll från pastoratets kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Pastoratets och kyrkliga samfällighetens handlingar är införtecknade i Hanebo kyrkoarkiv.

Enligt kammarkollegiets utslag 1881 har Hanebo församlings komministerboställe Kyrkbyn nr 14, som i kommunalt hänseende varit förenat med Segersta, helt och hållet överflyttats till Hanebo socken, medan hemmanet Nyänget nr 1 överförts från Hanebo till Segersta. Nämda by och
hemman återfinns i husförhörsböckerna för Hanebo.

Genom kungligt brev den 16 oktober 1884 förklarades de s.k. Södra Segerstabyarna eller Acktjära nr 1-6, Böle nr 1-8, Granbo nr 1-7, Hårga nr 1-7 och Rotemo nr 1, vilka förut i vissa avseenden tillhört Segersta socken, i sin helhet tillhöra Hanebo socken. De upptas i husförhörslängderna i Segersta A I:1 och Hanebo A I:3b-11b.

Byn Fagerlund finns upptagen i Segersta husförhörslängd A I:1. Byn kom senare att tillhöra Hanebo.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Segersta församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeArkivförteckningen endast delvis registrerad.
Uppdatering av beståndsuppgifter, 2003-03-04, Annalena Olsson.
Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2018-03-14 09:45:23