Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Själevads kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010173
Omfång
57,7 Hyllmeter 
Datering
16681999(Huvudsaklig tid)
1400-tal1999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 172/1947
Reversal: Reversal 86/1993 (pdf)
Reversal: Lev 126/2009 (pdf)
Reversal: Lev 63/2008 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Själevads församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Själevads församling bildades under medeltiden.

Följande församlingar har brutits ut ur Själevads församling:
- på 1300-talet Arnäs församling
- på 1400-talet Anundsjö församling
- 1795 Björna församling
- 1824 Mo församling
- den 1 juli 1907 Örnsköldsviks församling

Själevads församling bildade ett eget pastorat till 1795, när församlingen blev moderförsamling i gemensamt pastorat med Björna församling. 1824 blev Själevad åter ett eget pastorat till 1962 när församlingen blev moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Mo församling.

Själevads församling och Mo församling bildade samtidigt 1962 en kyrklig samfällighet, se Själevad-Mo kyrkliga samfällighets arkiv. I samfällighetens arkiv ingår protokoll, fastighetshandlingar, personalhandlingar samt även begravningsverksamhetens handlingar, bl.a. gravböcker.

Västeralnö, Österalnö och Österbacke i Själevad överfördes 1848 till Mo församling.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Själevads församling

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2017-10-31 18:47:39