Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010174
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zVXl16pfhoNInwmGmBYZ35
Omfång
112,6 Hyllmeter 
Datering
13741999(Tidsomfång)
1517 (Huvudsaklig tid)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Reversal: Reversal 342/2008 (pdf)
Reversal: Leverans 2010:122 (pdf)
Reversal: Reversal 61/1998 (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 48/1951
Reversal: Reversal 2010:017 (pdf)
PM: Ortregister till husförhörslängder (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Skellefteå landsförsamling
Alternativa namn: Skellefteå församling  ( – 1913)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Skellefteå församling bildades omkring 1320 genom utbrytning från Bygdeå församling.

Skellefteå församling ändrade namn den 1 maj 1913 till Skellefteå landsförsamling.

Följande församlingar har brutits ur Skellefteå landsförsamling:
- 1320-talet Piteå församling (delvis motsvarande senare tids Piteå landsförsamling)
- mitten av 1300-talet Lövångers församling
- 1606 Burträsks församling, till församlingen fördes även delar av Lövånger och Bygdeå
- 1811 inrättat Norsjö kapellag som 1834 bildade Norsjö församling
- 1838 utbrutet Ytterstfors bruksförsamling, återfördes till Skellefteå 1866
- den 1 maj 1875 utbröts Byske församling, som delvis omfattade tidigare Ytterstfors
- den 1 maj 1913 Skellefteå stadsförsamling, namnändrad 1961 till Skellefteå Sankt Olovs församling
- den 1 januari 1922 Bureå församling
- den 1 januari 1933 Kågedalens församling
- den 1 januari 1962 Bolidens församling

Skellefteå landsförsamling delades den 1 november 1957 i två kyrkobokföringsdistrikt: Skellefteå landsförsamlings kyrkobokföringsdistrikt (Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv) och Bolidens kyrkobokföringsdistrikt (se Bolidens kyrkoarkiv). Bolidens kyrkobokföringsdistrikt omvandlades den 1 januari 1962 till Bolidens församling.

Skellefteå landsförsamling har tillhört följande pastorat:
- när församlingen bildades var den ett eget pastorat
- från mitten av 1300-talet till början på 1400-talet tillhörde församlingen som moderförsamling gemensamt pastorat med Lövångers församling
- från 1400-talet var församlingen eget pastorat med undantag för dessa år då församlingen var moderförsamling i pastorat med andra församlingar:
* 1811-1834 ingick Norsjö kapellag i pastoratet
* 1838-1866 ingick Ytterstfors bruksförsamling i pastoratet
* den 1 januari - 30 april 1922 ingick Bureå församling i pastoratet
* den 1 januari - 30 april 1933 ingick Kågedalens församling i pastoratet

Genom beslut har nedan angivna byar och hemman tillförts till Skellefteå landsförsamling eller överförts till andra församlingar:
- enligt kungligt brev den 1608 överfördes till Burträsks kapellag byarna Burträsk (Kyrkbyn, Gammelbyn), Åbyn, Bodbyn (Ytterbyn), Bygdeträsk, Renbergsvattnet, Mjödvattnet, Ljusvattnet och Villvattnet

- byn Sidberget eller Sidbergsliden fick enligt beslut av domkapitlet 1818 s.k. kyrkorätt i Burträsk men tillhörde i alla övriga hänseenden Skellefteå landsförsamling. Byn kom senare att införlivas med Burträsks församling.

- till Bureå församling överfördes 1922 Bergfors södra, Bureå 1-8, Burvik 1-8, Bäck 1-11, Bölesvik, Falmark 1-5, Hedåker, Hjoggböle 1-9, Holmsvattnet 1-2, Häggnäs, Häggdal, Istermyrliden, Kroknäs, Ljusvattnet, Långbaka, Sandviken, Sidberg eller Sidbergsliden, Sidtorp, Storön, Vikdal, Vikmyran, Yttervik 1-7 samt några mindre områden

- till Kågedalens församling överfördes 1933 Bastuliden norra, Bastuträsk, Björkdal, Brännberg, Brännet, Brännkläppen, Bäckfors, Djupgrovan, Eriksdal, Eriksliden, Ersmark nr 1-15, Falkliden, Gran, Granholm, Granå, Gråliden, Grånäset, Hedlunda, Häbbersfors, Häbberslid, Högdalen, Höglund, Kusliden nr 1-2, Kusmark nr 1-23, Kvarnforsliden, Kågeträsk nr 1-5, Kulltjäln, Norrberget, Norrbäck, Nydal, Nyheden, Olovsberg, Olovsberg södra, Rönnberget, Sandberg, Sandfors, Slyberg, Storkåge nr 1-24, Storselet, Strömsgård och Västbäck samt några mindre områden och kronoparker

- enligt kungligt brev blev vissa områden av Skellefteå landsförsamling införlivad med Skellefteå stad fr.o.m. den 1 januari 1916. Det rörde sig huvudsakligen om större delen av Norrböle municipalsamhälle. Samtidigt förklarades ett område öster om den s.k. Boströmsbäcken, tomterna 82, 99 och 100 väster om samma bäck, utgörande delar av hemmanen Böle nr 5 och 7, vissa delar av hemmanet Prästbordet nr 2 samt Skellefteå stads storgata, vilkas ställning i kommunalt avseende inte varit full klarlagd, att de hörde till staden.

- enligt kungligt brev blev vissa områden av Skellefteå landsförsamling invid Skellefteå nya hamn vid Kallholmsfjärden (Ytterursviken nr 2, 4 och 6 med tillhörande lägenheter) fr.o.m. 1917 införlivad med Skellefteå stad

- enligt kungligt brev överfördes från Skellefteå landsförsamling till Skellefteå stad vissa områden av hemmanen Böle nr 5, 7, 10-12 samt Morön nr 1 fr.o.m. 1929

- från Skelleftestrands municipalsamhälle i Skellefteå landsförsamling överfördes enligt kungligt beslut fr.o.m. 1941 vissa områden till Skellefteå stad

Inom Bureå församling fanns tre enklaver av Skellefteå landsförsamling.

Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv fick omfattade skador vid en brand den 9 oktober 1901 i prostgården. Flertalet volymer skadades svårt i brand. Vissa volymer förstördes helt. Bland folkbokföringshandlingarna kan nämnas följande volymer som helt förstördes: lysnings- och vigselbok 1895-1900, bok över obefintliga från och med maj 1895, död- och begravningsbok för Skellefteå stad 1898-, lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1898-, husförhörslängd 1891-1899, del 1 avseende Kågedalen. Likaså fanns en strax före branden upplagd serie med församlingsböcker som förstördes helt.

Till arkivförteckningen finns ett inskannat ortregister till serien med husförhörslängder. Registret redovisar även senare församlingstillhörighet för de byar som förts över till andra församlingar.

Ämnesord

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2018-03-02 08:48:15