Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Skogs kyrkoarkiv, Gävleborgs län


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010178
Omfång
20,6 Hyllmeter 
204 Kartor  (-)
Datering
13241999(Tidsomfång)
1569 (Huvudsaklig tid)
VillkorJa
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 135/1948
Reversal: Lev 2011:127 (pdf)
Reversal: Lev 173/2008 (pdf)
Reversal: Lev 308/2002 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Skogs församling (– 1999)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Skogs församling i Hälsingland utbröts i 1324 ur Hanebo församling. Den 1 maj 1915 inrättade inom församlingen Lingbo kapellag (Fallets och Lingbo byar) som den 1 januari 1917 ombildades till Lingbo församling. Särskild kyrkobokföringen för Lingbo började föras 1899.

Skogs församling utgjorde fram till 1915 ett eget pastorat för att därefter bli moderförsamling i ett pastorat med Lingbo församling. Lingbo församling överfördes den 1 januari 1974 till Ockelbo pastorat och Skogs församling blev åter ett eget pastorat.

Gemensamma handlingar för Skogs och Lingbo pastorat är införtecknade i Skogs kyrkoarkiv.

Beträffande till Skogs socken tidigare räknade men inom Söderala belägna egendomen Gullgruva har regeringen 1928 förklarat, att denna egendom som, motsvarar de i jordeboken för Söderala socken redovisade hemmanen Sunneberg nr 1 och Järvsböle nr 1, ska i kommunalt och ecklesiastikt hänseende höra till Söderala socken.

Enligt kungligt beslut överflyttades 1945 fastigheten Löten 2:9 från Skogs församling till Ljusne församling.

Vissa byar har haft skiftande församlingstillhörighet och finns med i flera församlingars husförhörslängder:

Granö lydande under Axmars bruk men beläget inom Skogs sockens gränser, upptages i Skogs husförhörslängder A I:1,2,4,6 samt Hamrånges husförhörslängder A I:3-4, 6-.

Gullgruva, senare i Söderala, finns med i Skogs husförhörslängder A I:1-4, 6.

Håkanbo upptas även i Hanebo A I:1.

Långblå upptas även i Söderala A I:13.

Sunnäs bruk och by upptas även i Söderala A I:13.

Tvärån upptas även i Söderala A I:13.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeUppdaterad med ny lev 308/2002, 030407, Annalena Olsson
Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2017-10-31 18:50:00