Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Styrnäs kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010188
Omfång
12 Hyllmeter 
Datering
17491999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 92/1950
Reversal: Lev 30/2004 (pdf)
Reversal: Lev 68/2009 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Styrnäs församling
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Styrnäs församling har medeltida ursprung. Församlingen var först ett eget pastorat för att sedan, senast från 1500-talet, ingå i ett gemensamt pastorat med Boteå församling (moderförsamling). I pastoratet ingick även Överlännäs församling och Sånga församling. 1916 ändrades pastoratsindelningen och Boteå församling (moderförsamling) och Styrnäs församling bildade ett gemensamt pastorat. Från 1962 utgjorde Boteå, Styrnäs, Överlännäs och Sånga församlingar åter gemensamt pastorat.

Styrnäs församling benämndes även Skjörnäs men 1883 fastställdes Styrnäs som församlingens namn.

Tillsammans med övriga församlingar inom pastoraret bildar Styrnäs församling Boteå, Styrnäs, Sånga och Överlännäs församlingars pastorats arkiv som huvudsakligen innehåller handlingar från 1933-1999. I arkivet ingår dock handlingar före 1933, t.ex. handlingar om prästgårdar och räkenskaper. Innan 1962 ska arkivet egentligen bara innehålla handlingar om Boteå församling och Styrnäs församling, men handlingar om Sånga och Överlännäs finns dock även före det att de fyra församlingarna åter blev ett gemensamt pastorat 1962.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Styrnäs församling

Kontroll

Om postens upprättande2019-09-05: Serier G I - H VI omförtecknade. Flyttningsbetyg i L I a:5 överförda till H II:4. RF
Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2019-09-06 08:43:02