Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Valbo kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010223
Omfång
48,6 Hyllmeter 
Datering
14631999(Tidsomfång)
16511999(Huvudsaklig tid)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 14/2010
Reversal: Lev 2013:031 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Valbo församling
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Valbo församling bildades under medeltiden. Omkring 1400 utbröts Gävle församling (delvis motsvarande senare tids Gävle Heliga Trefaldighets församling).

Valbo församling var moderförsamling i gemensamt pastorat med Hille församling till och med 1602. 1602-1849 ingick Valbo i gemensamt pastorat med Gävle församling (moderförsamling). Från och med 1849 var Valbo församling ett eget pastorat.

Genom kungligt brev 1864 överfördes till Valbo församling Hemlingby från Gävle församling.

Genom kungliga brev 1910, 1918, 1934 och 1939 införlivades med Gävle områden från Valbo socken. 1939 överfördes även vissa områden från Gävle till Valbo. Av använd källa framgår inte vilka fastigheter som berördes.

Enligt kungligt beslut 1939 har vissa delar av Fleräng överflyttats från Valbo socken till Älvkarleby socken (Skutskärs församling) i Uppsala län.

Enligt kungligt beslut 1941 har en del av fastigheten Stenbäck överflyttats från Valbo till Gävle.

Vissa byar och gårdar har haft skiftande församlingstillhörighet:
Brännfallet, tillhörande Hedesunda, upptas i Valbo husförhörslängder A I:7-
Kastet i Gävle upptas i Valbo husförhörslängd A I:2
Kristienlund i Gävle upptas i Valbo husförhörslängder A I:8-10
Lexe i Gävle upptas i Valbo husförhörslängder A I: 2-4
Sikvik i Gävle upptas i Valbo husförhörslängder A I:8-15
Införå, tillhörande Valbo, upptas i Hille husförhörslängder A I:1-
Lundbo, tillhörande Valbo, upptas i Hille husförhörslängder A I:1-
Smörnäs, tillhörande Valbo, upptas i Hille husförhörslängder A I:1-

Ämnesord

Ämnesord, ort
Valbo församling

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2019-06-12 08:39:37