Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Vibyggerå kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010224
Omfång
11,9 Hyllmeter 
112 Kartor  (-)
Datering
15941999(Tidsomfång)
16881999(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning, Förteckningsnummer saknas
Reversal: Lev 359/2002 (pdf)
Reversal: Reversal 58/2003 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Vibyggerå församling (– 1999)
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Vibyggerå församling tillkom under medeltiden. Församlingen ingick i gemensamt pastorat med Nordingrå församling (moderförsamling) och Ullångers församling fram till och med 1836. Från och med 1836 utgjorde församlingen ett eget pastorat.

Den 1 januari 1962 bildade Ullångers församling (moderförsamling) och Vibyggerå församling ett gemensamt pastorat.

Ullånger och Vibyggerå församlingars pastorat bildar ett eget arkiv, se Ullånger-Vibyggerå pastorats arkiv (1962-1999). I arkivet ingår gemensamma handlingar för pastoratet, bland annat protokoll och räkenskaper.

Gårdsjö upptas i Ullångers husförhörslängd A I:6-7 och Vamsjönäs i Ullångers husförhörslängd A I:5-7.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Vibyggerå församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeUppdaterad med lev 359/2002, 2003-05-07, Alo.
Uppdaterad med leverans 58/2003. 2003-06-02 AB.
2018-11-05: Serier G I - H VII u omförtecknade. RF
Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2018-11-06 08:55:41