bild
Arkiv

Voxna kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010230
Omfång
14,7 Hyllmeter 
Datering
17261999(Tidsomfång)
17591999(Huvudsaklig tid)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 12/1946
Reversal: Reversal 123/1995 (pdf)
Reversal: Reversal 109/2006 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Voxna församling (1759)
Alternativa namn:
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Voxna församling utbröts 1759 ur Ovanåkers församling.

Voxna församling ingick i gemensamt pastorat med Ovanåkers församling (moderförsamling) 1759-1775. Från och med 1775 bildade Voxna församling ett eget pastorat. 1973 bildade åter Voxna och Ovanåker gemensamt pastorat. Ovanåkers församling var moderförsamling.

Ovanåkers församling och Voxna församling bildade den 1 januari 1974 en kyrklig samfällighet med gemensam ekonomi. Samfällighetens handlingar är införtecknade i Ovanåkers kyrkoarkiv.

Enligt kungligt brev den 18 april 1884 överfördes från Ovanåkers församling till Voxna församling Mattsmyra kapellag som omfattade Norra Svensbo, Södra Svensbo, Vintjärn, Mattsmyra (Matsmyra), Södra Blomberg, Norra Blomberg, Spjutsmyra, Hylberg, Standkilarna (Lokilarna), Lobonäs, Gropabo, Nybo, Stugslott, Räkarklitt. Av dessa upptas Svensbo, Gropabo och Nybo i Los husförhörslängder A I:1-5. För Mattsmyra kapellag har inga särskilda kyrkoböcker förts.

Den 1 januari 1934 överfördes del av Finsthögst från Ore församling, Kopparbergs län, till Voxna församling.

Hässjaberg, senare i Los församling, upptas i Voxna husförhörslängder A I:1-4.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Voxna församling

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2017-12-14 09:31:11