Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Västerbottens läns landskontors arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030006
Omfång
283,3 Hyllmeter 
Datering
16501962(Tidsomfång)
18881952(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning, Förteckningsnummer saknas
Reversal: Lev 26/2007, Avvittringshandlingar
Reversal: Reversal 54/1975
Reversal: Reversal (pdf), Lev. 154/1994 och 256/1994, i form av kopia av förteckning II:66/1975
Reversal: Lev 242/2004 (pdf)
Reversal: Reversal 64/1974
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Västerbottens läns landskontor (– 1952)
Alternativa namn: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Landskontoret  ( )
Kategori: Statlig myndighet. Landskontor (odelade) 1635-1957

Innehåll

Allmän anmärkningStörre delen av Västerbottens läns landskontors arkiv förstördes vid Umeå stads brand år 1888.
Inledning (äldre form)Större delen av Västerbottens länsstyrelses arkiv förstördes vid Umeå stads brand 1888.
Vid överförandet av handlingar rörande nuvarande Norrbottens län till länsstyrelsen i detta län under 1800-talet ha av misstag även handlingar rörande nuvarande Västerbottens län medföljt, t.ex. mantalslängder för Umeå stad 1732-1736 (se Norrbottens läns landskontors arkiv, vol. E I c:1.). Enligt uppgift av (docent, professor),(fil.lic.) Erik Bylund, (Umeå, Uppsala), äro handlingar rörande Pite lappmark uttagna och förvaras hos landskontoret i Luleå (anteckn. 5/5 1953 nu i HLA (1990)) och enligt dövstumskonsulent Knut Lundberg, Umeå, torde de (sannolikt ur resolutionskonceptböckerna, av vilka flera vol. befunnits defekta) utrivna läggen förvaras i länslantmäterikontoret i Umeå (anteckn. 6/2 1958). Se förteckning över handlingar i länslantmäterikontoret i Umeå.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Västerbottens län

Kontroll

Skapad1995-09-18 00:00:00
Senast ändrad2018-09-05 11:24:05