bild
Arkiv

Norrbottens läns landskontors arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030007
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/4e4WmkaTt4UrzVi3axYu13
Omfång
537 Hyllmeter 
Datering
15741976(Tidsomfång)
18101952(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Reversal: Lev 2012:047 (pdf)
Reversal: Reversal 126/1988 (pdf)
Reversal: Reversal 138/1984 (pdf)
Reversal: Reversal 23/1989 (pdf)
Reversal: Reversal 83/1985 (pdf)
Reversal: Reversal 53/1990
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning I:19/1960
Reversal: Reversal 130 a/1973
Sakregister: Saknas, Lev. 49/1995
Reversal: Reversal 130 c/1973
Reversal: Reversal 5-6/1988
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Norrbottens läns landskontor (1810 – 1952)
Alternativa namn: Länsstyrelsen i Norrbottens län. Landskontoret
Kategori: Statlig myndighet. Landskontor (odelade) 1635-1957

Innehåll

Inledning (äldre form)Vissa uppgifter om Norrbottens län se förteckning över landskansliets arkiv.
Genom att vissa handlingar överlämnats från länsstyrelsen i Västerbottens län till länsstyrelsen i Norrbottens län, ingå i den sistnämndas arkiv partier, som härröra från tiden före 1810.
Landskontorets brevkoncept äro i regel till slutet av 1819 daterade Luleå Gammelstad sedan Piteå, fram till midsommar 1856, och därefter Luleå. - - - Förteckning över handlingar och räkenskaper, som enligt Kungl. Maj:ts brev 5/8 1830 den 14 augusti 1844 från landskontoret i Umeå översänts till K.B. i Norrbottens län, se Västerbottens läns landskontors arkiv, brevbok 1844, A I b:5, sid 737 samt avskrift av nämnda förteckning i slutet av denna förteckning.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Norrbottens län

Kontroll

Skapad1995-09-18 00:00:00
Senast ändrad2022-05-11 08:55:00