Måndag den 29 november kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Norrbottens läns landskontors arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030007
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/4e4WmkaTt4UrzVi3axYu13
Omfång
537 Hyllmeter 
Datering
15741976(Tidsomfång)
18101952(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Reversal: Lev 2012:047 (pdf)
Reversal: Reversal 126/1988 (pdf)
Reversal: Reversal 138/1984 (pdf)
Reversal: Reversal 23/1989 (pdf)
Reversal: Reversal 83/1985 (pdf)
Reversal: Reversal 53/1990
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning I:19/1960
Reversal: Reversal 130 a/1973
Sakregister: Saknas, Lev. 49/1995
Reversal: Reversal 130 c/1973
Reversal: Reversal 5-6/1988
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Norrbottens läns landskontor (1810 – 1952)
Alternativa namn: Länsstyrelsen i Norrbottens län. Landskontoret
Kategori: Statlig myndighet. Landskontor (odelade) 1635-1957

Innehåll

Inledning (äldre form)Vissa uppgifter om Norrbottens län se förteckning över landskansliets arkiv.
Genom att vissa handlingar överlämnats från länsstyrelsen i Västerbottens län till länsstyrelsen i Norrbottens län, ingå i den sistnämndas arkiv partier, som härröra från tiden före 1810.
Landskontorets brevkoncept äro i regel till slutet av 1819 daterade Luleå Gammelstad sedan Piteå, fram till midsommar 1856, och därefter Luleå. - - - Förteckning över handlingar och räkenskaper, som enligt Kungl. Maj:ts brev 5/8 1830 den 14 augusti 1844 från landskontoret i Umeå översänts till K.B. i Norrbottens län, se Västerbottens läns landskontors arkiv, brevbok 1844, A I b:5, sid 737 samt avskrift av nämnda förteckning i slutet av denna förteckning.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Norrbottens län

Kontroll

Skapad1995-09-18 00:00:00
Senast ändrad2013-11-20 15:04:03