bild
Arkiv

Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040001
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/lNzYPYqzmX1lgjf6rLyM4D
Omfång
5,7 Hyllmeter 
Datering
17211942(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2016/36374, ARKIA-förteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Arjeplogs tingslags häradsrätt (1729 – 1941)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)ARJEPLOGS TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (1729-1941)

Enligt första kapitlet i 1734 års rättegångsbalk var häradsrätt domstol i första instans på landet. Häradsrättens domkrets var tingslaget som omfattade en eller flera socknar. Arjeplogs (lappmarks) tingslag omfattade endast Arjeplogs socken. Vid rättens sammanträden, tingen, avgjordes juridiska och andra för folket gemensamma frågor. Ordinarie ting hölls vanligen två gånger per år, en gång på vintern/våren och en gång på hösten.

Två eller flera tingslag bildade en domsaga som var en större judiciell och administrativ enhet. Arjeplogs socken, som fr.o.m. 1729 bildade Arjeplogs tingslag, tillhörde fram till 1720 Västerbottens lappmarkers domsaga och åren 1720-1742 Södra lappmarkens domsaga. Arjeplogs tingslag tillhörde åren 1742-1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, åren 1821-1831 Lappmarksjurisdiktionens domsaga, åren 1832-1876 Västerbottens norra domsaga och åren 1877-1841 Piteå domsaga.

Fr.o.m. den 1 januari 1942 förenades Arjeplogs tingslag med Arvidsjaurs tingslag. Det nya tingslaget benämndes Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag.

Judiciella handlingar rörande Arjeplogs socken återfinns åren 1689-1715 i Västerbottens lappmarkers domböcker (Lappmarkens justitiarius arkiv) och åren 1721-1729 i Västerbottens södra lappmarks domböcker (Södra lappmarkens justitiarius arkiv).


Källor:
Björn Asker, Hur rikets styrdes, Förvaltnings, politik och arkiv 1520-1920
J. E. Almqvist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, Stockholm 1954
Beata Losman, Förvaltningshistorik, NAD
Svensk författningssamling, SFS 1941:804
Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007, domsagohistorik, Bodens tingsrätt

Ämnesord

Kontroll

Om postens upprättande2016-11-17: Arkivförteckning dnr HLA 51-2016/36374 ersätter arkivförteckning I:102/2003. Arkivförteckningen omfattar leveranser 1938, 1940, 60/1953, 13/1961, 33/1967, 1/1968, 4/1969, 70/1969, 115/1987, 210/2001 och 250/2002. NW
Skapad1995-08-17 00:00:00
Senast ändrad2016-11-18 09:44:57