bild
Arkiv

Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040002
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Ebhk4SU3D4M3l2cUwdYj70
Omfång
10,1 Hyllmeter 
Datering
17341942(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2016/36376
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Arvidsjaurs tingslags häradsrätt (1734 – 1941)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)ARVIDSJAURS TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (1734-1941)

Enligt första kapitlet i 1734 års rättegångsbalk var häradsrätt domstol i första instans på landet. Häradsrättens domkrets var tingslaget som omfattade en eller flera socknar. Arvidsjaurs (lappmarks) tingslag omfattade endast Arvidsjaurs socken. Vid rättens sammanträden, tingen, avgjordes juridiska och andra för folket gemensamma frågor. Ordinarie ting hölls vanligen två gånger per år, en gång på vintern/våren och en gång på hösten.

Två eller flera tingslag bildade en domsaga som var en större judiciell och administrativ enhet. Arvidjaurs socken, som fr.o.m. 1734 bildade Arvidsjaurs tingslag, tillhörde fram till 1720 Västerbottens lappmarkers domsaga och åren 1720-1742 Södra lappmarkens domsaga. Arvidsjaurs tingslag tillhörde åren 1742-1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, åren 1821-1831 Lappmarksjurisdiktionens domsaga, åren 1832-1876 Västerbottens norra domsaga och åren 1877-1841 Piteå domsaga.

Fr.o.m. den 1 januari 1942 förenades Arvidsjaurs tingslag med Arjeplogs tingslag. Det nya tingslaget benämndes Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag.

Judiciella handlingar rörande Arvidsjaurs socken återfinns åren 1689-1715 i Västerbottens lappmarkers domböcker (Lappmarkens justitiarius arkiv) och åren 1721-1729 i Västerbottens södra lappmarks domböcker (Södra lappmarkens justitiarius arkiv).


Källor:
Björn Asker, Hur rikets styrdes, Förvaltnings, politik och arkiv 1520-1920
J. E. Almqvist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, Stockholm 1954
Beata Losman, Förvaltningshistorik, NAD
Svensk författningssamling, SFS 1941:804
Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007, domsagohistorik, Bodens tingsrätt

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionNej

Kontroll

Om postens upprättande2016-11-17: Arkivförteckning dnr HLA 51-2016/36376 ersätter arkivförteckning I:37/2003. Arkivförteckningen omfattar leveranser och 1938, 1940, 1945, 60/1953, 11/1956, 13/1961, 1/1968, 30/1968, 4/1969, 70/1969, 114/1987, 209/2001 och 249/2002. NW
Skapad1995-08-17 00:00:00
Senast ändrad2016-11-18 09:45:17