bild
Arkiv

Delsbo tingslags häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040041
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/X7skz47UCgTAgpz042OzwD
Omfång
34,3 Hyllmeter 
Datering
16961947(Tidsomfång)
VillkorDelvis
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): 66/2011
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Delsbo tingslags häradsrätt (– 1947)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & struktur
Inledning (äldre form)DELSBO TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (1671-1947)

Ett tingslag var benämningen på ett område, vanligtvis en socken, vars invånare hade ett gemensamt ting. I Norrland fanns fr.o.m. cirka 1670 en häradsrätt, som domstol i första instans, i varje tingslag. Häradsrätten sammanträdde minst en gång per år. De ordinarie sammanträdena (lagtima ting) hölls vanligen en gång under första halvåret (vårting) och en gång under andra halvåret (höstting). Häradsrätten kunde också hålla extra sammanträden (urtima ting) för särskilt brådskande fall såsom grövre brottsmål. Ett eller flera tingslag sammanfördes i domsagor under en häradshövding. Tingslagen och häradsrätterna ersattes 1971 av tingsrätter.

Mellan 1671 och 1771 var hela Hälsingland förenat i en enda domsaga. 1771 delades domsagan upp i Södra Hälsinglands domsaga och Norra Hälsinglands domsaga och 1820 i Södra, Västra och Norra Hälsinglands domsagor. Den södra domsagan bestod t.o.m. 1830 av Alfta, Arbrå, Bollnäs, Hanebo, Järvsö och Norrala tingslag. 1831-1876 bestod domsagan av Alfta, Bollnäs, Hanebo och Norrala tingslag och 1877-1906 av Södra Hälsinglands västra tingslag och Södra Hälsinglands östra tingslag. Den norra domsagan bestod t.o.m. 1906 av Enångers, Delsbo, Bergsjö och Forsa tingslag. 1907 delades den södra domsagan i tre nya domsagar; Bollnäs domsaga, Norra Hälsinglands domsaga och Sydöstra Hälsinglands domsaga, som tillfördes Enångers tingslag från den norra domsagan.

Norra Hälsinglands domsaga bestod fr.o.m. 1908 av Bergsjö och Forsa tingslag, Delsbo tingslag och Hudiksvalls stad. Fr..o.m. 1945 lades Bergsjö och Forsa tingslag ihop med Hudiksvalls stad till Hudiksvalls, Bergsjö och Forsa tingslag som fr.o.m. 1948 slogs samman med Delsbo tingslag. Delsbo tingslag omfattade socknarna Bjuråker, Delsbo och Norrbo.


Källor:
J. E. Almqvist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen (1954)
Tore Ivarsson, Kommunernas släktträd, Sveriges kommuner 1863-1992 (1992)
Nordisk familjebok
Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007

Ämnesord

Ämnesord, ort
Gävleborgs län

Kontroll

Om postens upprättandeArkivbeståndet avser lev. 1938, 8/1948, 11-12/1948, 34/1954, 30/1961, 8/1968, 116/86 och 216/2001.

2011-05-06: Förteckning 66/2011 ersätter förteckning II:5/1968. NW
Skapad1995-08-15 00:00:00
Senast ändrad2017-08-21 12:20:26