Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Arkiv

Hanebo tingslags häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040047
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/9TyhN40zhHAfinxFylbLa3
Omfång
9,1 Hyllmeter 
Datering
16971876(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): 86/2011
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Hanebo tingslags häradsrätt (– 1876)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & struktur
Inledning (äldre form)HANEBO TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (1671-1876)

Ett tingslag var benämningen på ett område, vanligtvis en socken, vars invånare hade ett gemensamt ting. I Norrland fanns fr.o.m. cirka 1670 en häradsrätt, som domstol i första instans, i varje tingslag. Häradsrätten sammanträdde minst en gång per år. De ordinarie sammanträdena (lagtima ting) hölls vanligen en gång under första halvåret (vårting) och en gång under andra halvåret (höstting). Häradsrätten kunde också hålla extra sammanträden (urtima ting) för särskilt brådskande fall såsom grövre brottsmål. Ett eller flera tingslag sammanfördes i domsagor under en häradshövding. Tingslagen och häradsrätterna ersattes 1971 av tingsrätter.

Mellan 1671 och 1771 var hela Hälsingland förenat i en enda domsaga som fr.o.m. 1693 bestod av elva tingslag, varav socknarna Hanebo, Segersta och Skog utgjorde ett av dessa. År 1771 delades domsagan varvid Hanebo tingslag kom att tillhöra Södra Hälsinglands domsaga. Till följd av kungligt brev den 10 mars 1876 slogs Hanebo tingslag samman med Alfta och Bollnäs tingslag som fr.o.m. 1877 bildade Södra Hälsinglands västra tingslag.

Hanebo tingslag omfattade socknarna Hanebo, Segersta och Skog.


Källor:
Nordisk familjebok
J. E. Almqvist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, Stockholm 1954

Ämnesord

Ämnesord, ort
Gävleborgs län

Kontroll

Om postens upprättandeArkivbeståndet avser lev. 1938, 1945, 17/1951, 52/1961, 10/1964, 2/1971 och 32/1987.
Skapad1995-08-15 00:00:00
Senast ändrad2016-05-02 14:03:23