bild
Arkiv

Nätra tingslags häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040085
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zAZjW9IJ2QR6k9g7yLZ3T3
Omfång
43,9 Hyllmeter 
Datering
16821929(Tidsomfång)
VillkorNej
Villkorsanm
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr 51-2014/28879
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Nätra tingslags häradsrätt (– 1929)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)NÄTRA TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (cirka 1628-1929)

Ett tingslag var benämningen på ett område, vanligtvis en socken, vars invånare hade ett gemensamt ting. I Norrland fanns fr.o.m. cirka 1670 en häradsrätt, som domstol i första instans, i varje tingslag. Under 1800-talet började små tingslags häradsrätter läggas samman till domsagor, som så småningom blev det normala distriktet för underdomstol på landsbygden. I 1942 års rättegångsbalk (1942:740) stadgas att domsaga utgör ett tingslag och att en domsaga endast i undantagsfall kan bestå av två eller flera tingslag.

Domsagorna utgjorde före 1971 vanligtvis endast domkretsindelningen på landet. Rådhusrätternas domkretsar var de städer där de låg, och de städer som lydde under rådhusrätt stod således utanför domsagoindelningen. Domsagorna utgjorde även valkretsar vid val av ledamöter till riksdagens andra kammare. I varje domsaga fanns ett kansli som var öppet för allmänheten. Domsaga är fortfarande namnet på distriktet för tingsrätterna, som infördes fr.o.m. 1971.

Mellan 1671 och 1756 utgjorde hela Ångermanland en enda domsaga uppdelad i det norra och det södra kontraktet. Domsagan omfattade från slutet av 1600-talet tio tingslag. Då domsagan 1756 delades i två jurisdiktioner bildade tingslagen Arnäs, Nordingrå, Nätra och Själevad Ångermanlands norra domsaga. Redan 1788 slogs de två jurisdiktionerna samman varmed hela Ångermanland återigen utgjorde en enda domsaga. Det dröjde dock inte längre än till 1811 innan domsagan delades på nytt i en nordlig och sydlig del.

Nätra tingslag, som fr.o.m. 1693 omfattade socknarna Anundsjö, Nätra, Sidensjö och Skorped, tillhörde åren 1811-1900 Norra Ångermanlands domsaga och åren 1901-1929 Nätra och Nordingrå domsaga, tillsammans med Nordingrå tingslag. Den 1 januari 1930 slogs Nätra tingslag samman med Själevads och Arnäs domsaga och bildade Ångermanlands norra domsaga. Hela domsagan utgjordes av ett enda tingslag (med samma namn som domsagan).


Källor:
Svensk författningssamling, SFS 1929:74, 1942:740, 1947:679
J. E. Almqvist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, Stockholm 1954
Nordisk familjebok
Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007, domsagohistorik, Härnösands tingsrätt

Ämnesord

Ämnesord, ort
Västernorrlands län

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionNej

Kontroll

Om postens upprättande2014-09-19: Arkivförteckning dnr HLA 51-2014/28879 ersätter förteckningar I:52/1996 och II:62/2006. Arkivförteckningen omfattar leveranser 1936, 1946, 75/1953, 16/1961, 245/1988, 246/1988, 177/2001 och 184/2006. NW
Skapad1995-08-17 00:00:00
Senast ändrad2017-01-23 08:24:06