Måndag den 25 oktober kl. 16.30–22.00 pågår underhållsarbete av vår webb. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Arkiv

Råneå tingslags häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040137
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/tPwaOhFEB4zUy0yzkUpVPz0
Omfång
27,3 Hyllmeter 
Datering
16971953(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): 94/2010
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Råneå tingslags häradsrätt (1680 – 1947)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & struktur
Inledning (äldre form)RÅNEÅ TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (1673-1947)

Ett tingslag var benämningen på ett område, vanligtvis en socken, vars invånare hade ett gemensamt ting. I Norrland fanns fr.o.m. cirka 1670 en häradsrätt, som domstol i första instans, i varje tingslag. Häradsrätten sammanträdde minst en gång per år. De ordinarie sammanträdena (lagtima ting) hölls vanligen en gång under första halvåret (vårting) och en gång under andra halvåret (höstting). Häradsrätten kunde också hålla extra sammanträden (urtima ting) för särskilt brådskande fall såsom grövre brottsmål. Ett eller flera tingslag sammanfördes i domsagor under en häradshövding. Tingslagen och häradsrätterna ersattes 1971 av tingsrätter.

Före 1680 utgjorde hela dåvarande landskapet Västerbotten en enda domsaga med en häradshövding. Mellan åren 1680 och 1820 var landskapet uppdelat i Västerbottens södra domsaga och Västerbottens norra domsaga, fr.o.m. 1820 kallad Norrbottens domsaga. 1838 bröts socknarna Nederkalix, Överkalix, Jukkasjärvi, Karesuando, Nedertorneå, Övertorneå och Pajala ut ur Norrbottens domsaga och bildade Norrbottens norra domsaga medan de återstående socknarna bildade Norrbottens södra domsaga. År 1877 bröts Råneå tingslag ut ur den södra domsagan medan Nederkalix och Överkalix tingslag bröts ut ur den norra domsagan och tillsammans bildade de Kalix domsaga. I domsagan ingick även Gällivare tingslag fram t.o.m. 1903. Fr.o.m. 1948 slogs domsagans tre tingslag samman till Kalix tingslag. Råneå tingslag omfattade Råneå socken.


Källor:
Nordisk familjebok
J. E. Almqvist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, Stockholm 1954

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionNej

Kontroll

Om postens upprättande2010-06-11: Förteckning 94/2010 ersätter förteckning II:75q/1969. Arkivförteckningen omfattar leveranser 1937, 1940, 105/1972, 148/1987, 19/1988, 191/2001 och 2010:87. NW
2016-09-30: Nytt förteckningsblad i serie F III. NW
Skapad1995-08-17 00:00:00
Senast ändrad2018-04-05 14:50:10