bild
Arkiv

Gästriklands västra domsagas häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040267
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/SSsoQ3Wh4K2Y00PLcHpa43
Omfång
70,6 Hyllmeter  (-)
Datering
19211970(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): 27/2011
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Gästriklands västra domsagas häradsrätt (1921 – 1970)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)GÄSTRIKLANDS VÄSTRA DOMSAGAS HÄRADSRÄTT (1921-1970)

Domsaga var det område varöver en häradshövding var domhavande och omfattade vanligen två eller flera tingslag. Domsagorna utgjorde även valkretsar vid val av ledamöter till riksdagens andra kammare. Från 1870-talet sammanlades små häradsrätter till domsagor, som blev det normala distriktet för underdomstol på landsbygden som år 1906 var indelad i 120 domsagor. I varje domsaga fanns ett kansli som var öppet för allmänheten. Domsagoarkiv innehåller vanligtvis kvarlevor av domhavandenas korrespondens och domsagokansliets diarier.

Ett tingslag var benämningen på ett område, vanligtvis en socken, vars invånare hade ett gemensamt ting. I Norrland fanns fr.o.m. cirka 1670 en häradsrätt, som domstol i första instans, i varje tingslag. Häradsrätten sammanträdde minst en gång per år. De ordinarie sammanträdena (lagtima ting) hölls vanligen en gång under första halvåret (vårting) och en gång under andra halvåret (höstting). Häradsrätten kunde också hålla extra sammanträden (urtima ting) för särskilt brådskande fall såsom grövre brottsmål. Ett eller flera tingslag sammanfördes i domsagor under en häradshövding. Tingslagen och häradsrätterna ersattes 1971 av tingsrätter.

Mellan 1671 och 1920 utgjorde Gästrikland en enda domsaga som i sin tur var uppdelad i olika tingslag. Ursprungligen hölls ting i samtliga socknar men 1693 slogs socknarna samman till fyra tingslag. Dessa slogs 1880 samman till det västra respektive det östra tingslaget. 1921 delades Gästriklands domsaga i två nya jurisdiktioner. Det östra tingslaget samt Österfärnebo socken, som brutis ur det västra tingslaget, bildade Gästriklands östra domsaga med tingsställe i Gävle. Gästriklands västra domsaga utgjordes av det västra tingslaget med tingsställe i Storvik.

I Gästriklands västra domsaga ingick Ockelbo, Järbo, Ovansjö, Hofors och Torsåkers landskommuner samt Storviks köping (SFS 1950:457). I domsagan ingick också Åmots annexförsamling.


Källor:
Svensk författningssamling (SFS)
Elsa Trolle Önnerfors, Domsagohistorik, Sandvikens tingsrätt, Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007

Ämnesord

Ämnesord, ort
Gävleborgs län

Tillgänglighet

DepositionNej

Kontroll

Om postens upprättandeArkivbeståndet avser lev. 183/2002 och 101/2004.
2022-04-28; Serie H I omförtecknad. Lagt samman till färre volymer. RF
Skapad2004-04-21 00:00:00
Senast ändrad2022-08-25 09:51:14