Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Gävle stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1050003
Omfång
444,2 Hyllmeter 
Datering
14631970(Tidsomfång)
16311970(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört. I:67/2004, Ersätter fört. II:78/2001
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Expropriationsdomstolen vid Rådhusrätten och magistraten i Gävle stad
 
Gävle stad. Rådhusrätten och magistraten (1463 – 1970)
Alternativa namn: Gävle Rådhusrätt
Alternativa namn: Rådhusrätten i Gävle
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970

Innehåll

ArkivhistorikHISTORIK
Den 1967-07-26 fick jag av landsarkivarien i uppdrag att vid tillfälle företa en undersökning i Gävle stadsarkiv. Landsarkivets förteckning däröver (förteckning 9/1954, volymförteckning grundad på reversalen och upprättad av A . Andersson) upptar under serien I I Riksdagsakter två volymer,
vol. I I: 7 1735 åhrs expedition och qvarnakten,
vol. I I: 8 1727-1738 Sundbergska, Gestrinska och Sparrmanska acten. I landsarkivets förteckning över Hallrättens i Gävle arkiv upptas under serien I I Övriga handlingar (Riksdagsakter) sammanlagt 7 volymer (I I: 1-2, 3 a, b, 4-6) borgerskapets besvär och Kungl. resolutioner på desamma.
I Gävle Stads egen förteckning av år 1919, förvarad i dossier 22, förtecknas samtliga de ovan nämda volymerna, sammanlagt 9 stycken under Gävle stadsarkiv serie I I, Riksdagsakter, vol.1-2, 3 a-b, 4-8 (1919 års förteckning fol. 87).

Vid undersökning i volymerna har det visat sig att de i hallrätten arkiv förtecknade 7 volymerna riksdagsakter (I I: 1-6) omöjligen kan ha med
hallrättens verksamhet att göra. Samtliga riksdagsakter böra förtecknas under Gävle stadsarkiv. Så har också skett.

Härnösand i landsarkivet den 19 oktober 1967.

Enligt uppdrag

(Hugo Karlsson)
arkivarie.

Handlingar som bevaras på Gävle kommunarkiv:
Järnbelåningsdiarium (C VI)
Handlingar rörande förmynderskap (flera serier)
Restlängder å obetalda kronoutskylder (H V a)

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis
DepositionNej

Kontroll

Om postens upprättandeBeståndet avser äldre leveranser samt lev. 43/1961, 11/1962, 36/1969, 1/1971, 4/1971, 12/1971, 30/1972, 19/1974, 87/1975, 114/1986, 40/1994, 168/2001.
(G II a:13-18) år 1951 saknas vid leverans och enligt anm. i äldre förteckning. Volymsigna har under förteckningsarbetet ändrats, så vol. 13 och framåt gäller numera år 1952.
(G II c) Akter i brottmål. Gallringsbara, serien gallringsbar med en frist av 20 år enl. Riksarkivets beslut 1963. Åren 1951-1970 gallrade.
(G IV) Akter i lagsökningsmål, serien gallringsbar med en frist av 10 år enl. Riksarkivets beslut 1963. Åren 1964-1970 gallrade.
(G V) Akter i mål om betalningsföreläggande, serien gallringsbar med en frist av 10 år enl. Riksarkivets beslut 1963. Åren 1964-1970 gallrade.
Skapad1995-08-21 00:00:00
Senast ändrad2019-10-28 12:55:58