Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Arkiv

Roterings- och utskrivningslängder


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0025
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/FHTRtK4Wq4cZhGOdP8sae0
Omfång
29 Hyllmeter 
Datering
16081729(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Proveniens ej registrerad
Kategori: Ej fastställd

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr KrA/0025:0000:ÖFörteckning

över

Roterings- och utskrivningslängder
Inledning (äldre form)Roterings- och utskrivningslängder

HISTORIK

Serien innehåller mantals-, roterings- och utskrivningslängder och omfattar all slags jord, således såväl skatte och krono- som frälse- och prästgårdsjord. Längderna äro ordnade landskapsvis.Den enda skijaktigheten från den gamla signeringen är, att Finland där kommer före Norrland, som f. ö. har gemensam signering med Österbotten.
Upplands längder omfatta hela Stockholms län, alltså även Södertörn.

Västmanland, Närke, Värmland och Dalarne äro i den gamla signeringen sammanförda under gemensamma signa och äro delvis sammanbundna, varför t. ex. Värmlands längder stundom återfinnas på Närke o. s. v.
En del mantalslängder från Västmanland år 1642 äro sammanbundna med Smålands längder för samma år.
Dalslands längder återfinnas dels under Värmland och dels under Västergötland, varvid det gäller, att de
äldsta och yngsta längderna få sökas på Västergötland och de mellersta (tiden 1640-1648) på Värmland.
Ölands längder återfinnas under Småland (Kalmar län).

En del längder för Blekinge år 1676 återfinnas under Kronobergs läns längder för samma år. En del mantalslängder från Österbotten år 1642 äro sammanbundna med Smålands längder för samma år. Register återfinnas i en del volymer, företrädesvis i dem, som innehålla adelslängder. I ett mindre antal fall ingå även mönsterrullor i längderna, liksom längder stundom kunna ingå i mönsterrullor. Då roteringen och utskrivningen ej alltid skett fullt konsekvent och inbindningen av volymerna i krigskollegium ej heller varit alldeles följdriktig, har det stundom varit svårt att avgöra, om en handling bort räknas till roteringslängder eller till mönsterrullor, och en del misstag ha därför kanske ej kunnat undvikas.

Före längderna återfinnes en samtida förteckning över längder för åren 1628-1643.
Vissa längder för 1640- och 1650-talet, särskilt prästlängder, återfinnas i provinsialskrivarnas räkenskaper, Krigskollegii arkiv, Militiekontoret.
Förteckning. Reg. Räkenskap.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-09-03 09:05:04