bild
Arkiv

Bräkne häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10008
Omfång
60 Hyllmeter 
19,6 Hyllmeter  (Tilläggsleveransen 2013.)
0,3 Hyllmeter  (Mindre tilläggsleverans i juni 2015.)
Datering
16691952(Tidsomfång)
16691949(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 137/1962
Bouppteckningsregister: Bouppteckningsregister, 1738-1841
Arkivförteckning (godkänd), Cecilia L Madeja
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Bräkne häradsrätt (– 1949)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10008

Förteckning 173/1962

Förteckning

över

Bräkne häradsrätts arkiv

Förteckningen upprättad i september 1962
av Arne Håkansson.
Allmän anmärkningSammandragsförteckning finns tryckt i Landsarkivet i Lund Del I, 1987.
Förteckningen upprättades av arkivvårdare Arne Håkansson i sept. 1962 samt kompletterades av arkivassistent Eva Mörngård i nov. 2003, av arkivhandläggare Maria Wallin i sept. 2006 och av Cecilia L Madeja i dec. 2015 och mars 2017, samtliga vid Landsarkivet i Lund.
Inledning (äldre form)SE/LLA/10008
Bräkne häradsrätt
1669-1949

Bräkne och Listers härad var mellan åren 1683 och 1848 förenade i samma domsaga. 1695 förenades domsagan med häradena Medelstad och Östra, sålunda utgjorde hela Blekinge ett eget häradshövdingedöme. Medelstad bildade egen domsaga 1756-1762 och skildes slutligen 1771, tillsammans med Östra härad, från Bräkne och Lister med stöd av kungliga brevet den 27 mars 1770.
Från och med 1849 bildade Bräkne och Lister var sin domsaga till följd av Kungl. Maj:t beslut den 8 februari 1834. Enligt de kungliga breven den 28 april och den 20 oktober 1933 återförenades de båda häradena från 1934 års ingång under benämningen Bräkne och Listers domsaga. (Källa: J.E. Almquist: Lagsagor och domsagor i Sverige, 1954)

Med domsaga menas området för häradshövdingens ämbetsverksamhet. En domsaga kunde ofta innehålla flera häradsrätter. Dessa häradsrätter bildade i sin tur egna rättskipningsdistrikt (tingslag) men hade således en gemensam häradshövding (domare).

Bräkne hade tingsställe i Hoby, fr.o.m. 1885 benämnt Bräkne-Hoby. Tingshuset i Hoby brann 1781 och tio år framöver hölls ting i Karlshamn i en gård som Bräkne och Lister hade köpt tillsammans. Gården brann 1792 och då flyttades tinget tillbaka till Hoby som 20 juni 1800 förordnades till tingsställe för Bräkne av Kungl. Maj:t.

Till följd av kungliga breven den 13 juni 1947 och den 13 maj 1949 överfördes häradsrätten från och med den 1 januari 1950 till nyskapade Bräkne och Karlshamns domsaga; härmed skapas Bräkne och Karlshamns domsagas häradsrätt ur förutvarande Karlshamns rådhusrätt och Bräkne häradsrätt.

Ortnamnet Bräkne (början av 1500-talet j Brenne hæradh) är givet efter Bräkneån, vars namn anses vara bildat till växtnamnet bräken. (Källa: Nationalencyklopedin)

Bräkne häradsrätt omfattade församlingarna:
Asarum
Bräkne-Hoby (= Hoby före 1885)
Hällaryd
Mörrum (före 1885 hörde en mindre del till Bräkne härad, i övrigt tillhörde församlingen Listers härad)
Ringamåla (bildad 1872/1873 genom utbrytning från Asarum)
Åryd
Öljehult (bildad 1856/1859 genom utbrytning från dåvarande Hoby)Arkivbeskrivning upprättad av Elisabeth Reuterswärd och kompletterad av L Persson, 2007-01.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Blekinge län

Tillgänglighet

SekretessJa

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Bräkne häradsrätt (SE/SVAR/LLA-132100007)

Kontroll

Senast ändrad2017-03-06 16:47:45