bild
Arkiv

Faurås häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10010
Omfång
71 Hyllmeter 
1,5 Hyllmeter  (-, Nya leveransen 2013.)
Datering
16461906(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), Förteckning från Varbergs tingsrätt.
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 24/1985
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, Cecilia L Madeja
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Faurås häradsrätt (– 1906)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10010

Förteckning 24/1985

Förteckning

över

Faurås häradsrätts arkiv

Förteckningen upprättad i januari-februari
1968 av amanuens Tore Johansson samt
kompletterad 1985 av Håkan Bergstrand/
Anna Brita Lövgren.
Allmän anmärkningSammandragsförteckning finns tryckt i Landsarkivet i Lund Del I, 1987. Arkivförteckningen 1901-1906 upprättad 1973 av Torsten Laurin i Halmstad.
Förteckningen upprättad i januari-februari 1968 av amanuens Tore Johansson samt kompletterad 1985 av Håkan Bergstrand/Anna-Brita Lövgren. Del av förteckningen upprättad 1973 av arkivvårdare Torsten Laurin på Halmstads tingsrätt. Ytterligare kompletterad i augusti 2002 av praktikant Kerstin Ingelmark, Landsarkivet i Lund. Kompletterad i nov. 2014 av Cecilia L Madeja.
Tidigare förteckningsnummer 24/1985 och 78/2007.
Inledning (äldre form)Faurås häradsrätt

Faurås härad omnämns redan 1177, Pharhtusahereth, och namnet kan betyda farther= "vattendrag som man kan vada över" och os="åmynning", vilket beskriver byn Faurås läge vid nuvarande Lillåns utlopp i Ätran i Vinbergs socken.

Faurås härad i Halland var 1682 förenat med Himle och Årstads härader till en domsaga med skilda tingslag till dess Faurås och Årstad jämlikt kungl. brev 7 mars 1902 och 17 augusti 1906 slogs samman till ett tingslag med tingsställe i Falkenberg. Fram till dess hade Faurås huvudsakligen tingsställe i Köinge.

Faurås härad omfattar socknarna Alfshög, Dagsås, Fagered, Gunnarp, Gällared, Källsjö, Köinge, Ljungby, Morup, Okome, Sibbarp, Stafsinge, Svartrå, Ullared samt Vinberg.

Tingböcker 1629-1639 finns bevarade i Riksarkivet i Köpenhamn och fr. o. m. 1646 finns domböcker bevarade på Landsarkivet i Lund.

Fr.o.m. 1907 se Årstad och Faurås häradsrätts arkiv.
GallringsbarNej

Ämnesord

Ämnesord, ort
Hallands län

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2014-11-18 10:30:35