bild
Arkiv

Varbergs straffängelses arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10291
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/FZJSvPOfaqEr29hQ4qMps1
Omfång
6 Hyllmeter 
0,2 Hyllmeter  (Gåva i oktober 2015.)
Datering
18451885(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 1986/84
Övriga hänvisningar
Litteratur: "Varbergs fästning - och dess roll i Hallands historia", Pablo Wiking-Faria
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Straffängelset i Varberg (16-- – 1881)
Kategori: Statlig myndighet. Kriminalvårdsanstalter (Straffängelser)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10291


Förteckning nr 84/1986

Förteckning

över

Varbergs straffängelses

arkiv
Upprättad 1960 av fil lic
Jan Gustafson, reviderad och
kompletterad 1986 av N G Valdén.
Inledning (äldre form)Historik

Varbergs straffängelse togs i bruk 1848 och i samband därmed företogs byggnads- och inredningsarbeten på Varbergs fästning. Fängelset var avsett för livstidsfångar. Jämnlikt beslut den 22 oktober 1880 blev det indraget året därpå. Fångarna överfördes till motsvarande fängelser i Karlskrona och Landskrona. Istället kom disciplin-kompaniet från Karlsborg. Varbergs kronohäkte däremot blev tills vidare kvar på fästningen. Av statskalendern framgår att direktören vid straffängelset tillika var tillsynsman över kronohäktet. Predikant och läkare var i regel
gemensamma för de båda fångvårdsanstalterna.

Arkivet levererades 1928 från Varbergs kronohäkte till landsarkivet. Det har ordnats och förtecknats enligt förteckningsplanen 1934 för statens fångvårdsanstalter. Gallring har enligt gällande gallringsbestämmelser företagits av verkställda utslag, fångarnas motböcker m.m. (ca tre hyllmeter).


Litteratur:

A. Levertin: Varberg (1885) s. 19

S. Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård...(1895) s. 425.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2015-12-22 16:50:57