bild
Arkiv

Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13171
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ytOERSHORgVBBRxPwyn1OA
Omfång
134,2 Hyllmeter 
Datering
15472019(Tidsomfång)
16881999(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Helsingborgs stadsförsamling
Alternativa namn: Medeltid, Maria. -1901 Helsingborgs stadsf.
Alternativa namn: 1927-1970 Hälsingborgs Maria
Alternativa namn: 1971- Helsingborgs Maria
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningPersonregister i husförhörslängd 1709-1711, 1773-1774, 1786-1894
" vigselbok 1688-1800

Tilläggsleverans av 17,7 hyllmeter främst kyrkokommunala handlingar i juni 2019.
Inledning (äldre form)Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv

HISTORIK

Ursprungligen hade Helsingborg fyra sockenkyrkor, S:ta Maria, S:t Petri, S:t Clemens och S:t Olai kyrkor. Av dem återstod efter reformationen endast Mariakyrkan, som haft en föregångare på 1100-talet men omkring 1400 fått sin nuvarande utseende. Sedan medeltiden hade en del av lantbefolkningen utanför Helsingborg sin kyrka i staden. 1683 förenades Kvistofta och Glumslövs pastorat i egenskap av prebende med Helsingborgs stads- och landsförsamlingar. Då Välluvs och Raus församlingar 1698 blev annex under kyrkoherden i Helsingborg, blev Kvistofta och Glumslöv åter ett eget pastorat. Annexförsamlingarna Välluv och Raus bildade 1858 åter ett eget pastorat. Helsingborgs stads- och landsförsamlingar sammanslogs 1919-01-01 till Helsingborgs församling. Denna uppdelades 1927-05-01 i Helsingborgs Maria församling och Helsingborgs Gustav Adolfs församling. 1977-01-01 utbröts nybildade Filborna församling ur Helsingborgs Maria.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 102/1963. Förteckningen upprättad i september 1963 av fil. dr. Allan Mohlin.
Förteckningen delvis omarbetad 2020 i samband med genomgång av Landsarkivets pergamentsbrevsamling.
Senast ändrad2022-06-14 08:18:11