bild
Arkiv

Hörups kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13184
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/VxeGmmGAqKEH4bIEsOk4Y0
Omfång
2,1 Hyllmeter 
3 Hyllmeter  (-, Leverans av kyrkokommunala handlingar 2010.)
82 Kartor och ritningar 
Datering
15391999(Tidsomfång)
16841991(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Hörups församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Hörups kyrkoarkiv

HISTORIK

Den romanska kyrkan är från 1100-talet. En av kyrkklockorna har inskriften: "o.rex.glorie.criste.veni.cum.pace.mccccxxxviii.hans ghyse". Ortnamnet anses i allmänhet vara tidigast omtalat 1349, med stavningen "Hyathorp". Belägget är emellertid i likhet med ett annat från 1300-talet oriktigt, och med Hyathorp åsyftas i stället ett i Uppåkra socken i Bara härad liggande Hjärup, som omtalas i ett brev av 1336 med orden "in Hiaethorp ... in Barehaeret". Att det förhåller sig så framgår ytterligare av en notis i Liber daticus Lundensis. Hörup är nämnt 1491, då med stavningen "Hoffwerp". Se i övrigt Löderup.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Hörups församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 194/1962. Förteckningen upprättad i november 1962 av fil. dr Allan Mohlin.
Senast ändrad2020-10-16 14:12:46