Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Kviinge kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13222
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Wd6kYeXznYRAokEuHztTVA
Omfång
2,1 Hyllmeter 
5,2 Hyllmeter  (-, Leverans av folkbokföringshandlingar 2011.)
4 Hyllmeter  (-)
4,4 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i oktober 2017.)
18 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i oktober 2017.)
69 Fotografier  (Tilläggsleverans i oktober 2017.)
0,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i januari 2022.)
Datering
14672009(Tidsomfång)
16721991(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Karolina Iacobæus
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Kviinge församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningTilläggsleverans av 4,4 hyllmeter kyrkokommunala handlingar i oktober 2017.
Inledning (äldre form)Kviinge kyrkoarkiv

HISTORIK

Kviinge kyrka anses leda sitt ursprung tillbaka till äldre medeltid. Under andra hälften av 1300-talet kallas platsen Qwithinge och i Lunds stifts landebok Quidinge. 1512 omtalas en sockenpräst för enbart Kviinge, medan Kviinge och Gryts socknar enligt landeboken gemensamt avlönar klockare. Kviinge pastorat, bestående av moderförsamlingen Kviinge och annexförsamlingen Gryt, vilket existerar på 1500-talet, upphörde 1962-01-01 och ersattes av Knislinge, Kviinge och Gryts pastorat. De tre socknarna tillhör Ö. Göinge kontrakt.

De äldsta handlingarna i arkivet är från 1467 (Gryts kyrkoarkiv O V:1) som rör smörräntor till Gryts kyrka och dess pastor.

Kviinge kyrka ligger i västra delen av Hanaskogs samhälle.

Kyrkokommunala handlingar
Det beslutande organet i Kviinge var till 1862 sockenstämman, 1863-1948 kyrkostämman och 1949-1991 kyrkofullmäktige. 1992 infördes direktvalt kyrkoråd. 1908-1962 hölls vissa år kyrkostämman för hela pastoratet.
Skolväsendet i Kviinge var fram till och med 1931 en kyrkokommunal angelägenhet.

Kyrkoarkivet innehåller även spridda handlingar från den kyrkliga ungdomsföreningen och Majblomman i Kviinge 1925-1961, scoutkassan i Kviinge 1962-1963 och Ansgarringen 1937-1974 (P III:1). Pastoratet gav ut församlingsblad 1949-1968 (P IV:3). Dessutom finns en krönikebok för Kviinge och Gryt förd av kyrkoherde Hasslow 1911-1947 (P II:1).

Gravböcker fördes manuellt till slutet av 1990-talet med sedan 1999 förs gravböckerna med ADB.

Kyrkokommunala handlingar har ännu ej levererats till Landsarkivet i Lund utan återfinns hos församlingen.

Kviinge och Gryt utgjorde ett eget kyrkomusikerdistrikt fram till 1990.

Kyrka och kyrkogård
Kviinge kyrka är byggd omkring 1200. Runt kyrkan ligger den gamla medeltida kyrkogården omgiven av en mur längs alla sidor utom den norra. 1867-1868 utvidgades kyrkogården mot norr då en del av kyrkotorget införlivades med kyrkogården. I början av 1880-talet började en ny kyrkogård att projekteras i byns nordvästra del. Där byggdes även ett gravkapell. Den så kallade kapellkyrkogården invigdes våren 1887. Söder om kapellkyrkogården inköptes mark från Västerslöv och Löndahls gårdar och den så kallade nya kyrkogården invigdes i september 1951. Söder om den gamla kyrkogården invigdes en minneslund 1996-10-18. Den västra delen av minneslunden togs i anspråk som naturlund 1998.

Övriga byggnader
Prästgården, som ligger öster om den gamla kyrkogården, byggdes 1921. Där låg tidigare en prästgård med ekonomibyggnader från 1736. Den gamla prästgården revs men byggdes upp vid vägen mellan Osby och Kristianstad och var under en period Hanaskogs småskola. I prästgården bodde kyrkoherden fram till 1962 och därefter var den komministerbostad till 1997. Numera är prästgården uthyrd.

Församlingshemmet var från början ett uthus till prästgården men byggdes om och inreddes till samlingslokal 1952. Ytterligare en om- och tillbyggnad gjordes 1975-1976.

Förutom prästgård ägde församlingen jord till Kviinge 1:1 och Kviinge 7:1 (klockarebostaden). Kviinge 1:1 arrenderades ut. På 1980-talet fick församlingen Kviinge 8:44 och Truedstorp 1:5 i testamentarisk gåva.

Personal
Så länge Kviinge och Gryt var ett eget pastorat var kyrkoherden bosatt i Kviinge. Klockaren (kantorn) bodde också här. Kyrkovaktmästartjänsten tillkom någon gång på 1800-talet.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
4,4 Hyllmeter 
69 Fotografier 
18 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2017-10-09

Ämnesord

Ämnesord, ort
Kviinge församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 171/1962. Förteckningen upprättad i juni 1962 av fil. dr. Allan Mohlin.
Senast ändrad2022-02-02 15:48:14