bild
Arkiv

Nosaby kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13287
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MaHOLcPPPqstO8ySjzYfF8
Omfång
4 Hyllmeter 
6,3 Hyllmeter  (Kyrkokommunala handlingar.)
110 Kartor och ritningar 
126 Fotografier 
Datering
16141999(Tidsomfång)
16621991(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Nosaby församling
Alternativa namn: Åraslöv införlivat 1675
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningLeverans av kyrkokommunala handlingar i juni 2015.
Inledning (äldre form)Nosaby kyrkoarkiv

HISTORIK

Nosaby församling utgör ett pastorat i Villands kontrakt. 1617 till omkring 1870 var stadskomministern i Kristianstad kyrkoherde i Nosaby. Den
nuvarande kyrkan uppfördes 1872-1875.

Församlingen ingår sedan 1952 i Nosaby storkommun.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Nosaby församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 4/1962. Upprättad i oktober 1961 av fil.lic. Sven Welander. Leverans inordnad 1977.
Senast ändrad2023-06-07 14:46:02