bild
Arkiv

Sankt Peters klosters kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13329
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/eNpurEZ6h4ocqCtyObPOA0
Omfång
2,4 Hyllmeter 
11,4 Hyllmeter  (Leverans i okt. 2014 av folkbokförings- och kyrkokommunal handlingar.)
0,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i sept. 2015.)
0,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i maj 2019.)
0,01 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i september 2022.)
Datering
16301999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Sankt Peters klosters församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningFolkbokföringshandlingar t.o.m. 1991 levererade 1995. Kyrkokommunala handlingar samt en del folkbokföringshandlingar levererade i okt. 2014.
Inledning (äldre form)S:t Peters klosters kyrkoarkiv

HISTORIK

S:t Peters kloster är socken i Torna härad och bildar
tillsammans med Norra Nöbbelövs församling ett pastorat
i Torna kontrakt med S:t Peters kloster som moderförsamling. Enligt Kungl. brev 1931-08-08 bildar S:t Peters kloster och Lunds domkyrkoförsamling i ekonomiskt hänseende en kyrklig samfällighet från och med 1932-01-01.

Kyrkan, som är byggd i unggotik med rött tegel från 1300-talet och som äger murpartier från 1200-talet, tillhörde ursprungligen ett benediktinerkloster.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 109/1963. Förteckning 25/1990. Förteckning 58/1995. Förteckningen upprättad i oktober 1963 av fil.lic. Sten Körner. Kompletterad i juli 1990 av 1:e arkivarie Anna-Brita Lövgren och i mars 1995 av arkivarie Bengt Danielson.
Senast ändrad2022-09-23 10:24:41