bild
Arkiv

Sövde kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13400
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2ncAKjEMIqkSNrCOZf6dF2
Omfång
3,8 Hyllmeter 
2,8 Hyllmeter  (-)
0,1 Hyllmeter  (Mindre tilläggsleverans i februari 2018.)
4 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i februari 2018.)
0,01 Hyllmeter  (Mindre tilläggsleverans i november 2019.)
Datering
16932008(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, Tobias Bjernehed
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Sövde församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Sövde kyrkoarkiv

HISTORIK

Sövde och Blentarp i Färs kontrakt nämns 1560 som med varandra förenade med Sövde som moderförsamling. Enligt Lunds stifts Landebog upptas Sövde under Frosta härad, Blentarp under Torna härad. 1649 försålde Kronan jus patronatus, vilket sedan kom att följa Sövdeborgs gård till 1922, då patronatsrättsinstitutionen upphörde. Blentarp nämns inte i salubrevet 1649, men då patronus till Sövde i realiteten utövade kallsrätt, fastslog Kungl. Maj:t 1760 att patronus till Sövde skulle äga jus vocandi också till Blentarp. 1937 sammanslogs Everlöv med Sövde och Blentarp till ett pastorat i Färs kontrakt, benämnt Sövde, Blentarps och Everlövs församlingars pastorat.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Sövde församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 64/1964. Förteckningen upprättad i mars 1964 av fil.kand. Torbjörn Kjölstad.
Senast ändrad2019-11-18 15:06:52