bild
Arkiv

Tvings kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13423
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/C1s4SWIjtqz4Eiroobb717
Omfång
6,4 Hyllmeter 
3,6 Hyllmeter  (-, Tilläggslev. 75/2008)
5,4 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i augusti 2018.)
123 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i augusti 2018.)
32 Fotografier  (Tilläggsleverans i augusti 2018.)
Datering
15691999(Tidsomfång)
16431991(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar (obs, arbetsmaterial!) (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (godkänd), Lina Iacobæus
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Tvings församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningFörteckning över pergaments- och pappersbrevsamlingen.
Tilläggsleverans av 5,4 hyllmeter främst kyrkokommunala handlingar i augusti 2018.
Inledning (äldre form)Tvings kyrkoarkiv

HISTORIK

Till Tvings pastorat i Medelstads kontrakt hörde Eringsboda kapellag. År 1853 anhöll detta att få skiljas från Tving och bilda egen församling, en anhållan som icke beviljades. Jämlikt kungl. brev den 31 mars 1870 blev emellertid kapellaget egen församling i Tvings pastorat. Först 1920 blev Eringsboda eget pastorat. Den 1 januari 1852 återgick Eringsboda till komministratur under Tving. År 1970 skildes Eringsboda ännu en gång från Tving och förenades med Backaryds pastorat. Tving var eget pastorat till 1975, då det indrogs och uppgick i Fridlevstads pastorat. Församlingen tillhör sedan den 1 januari 1971 Karlskrona kontrakt.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
18431999
Omfång
5,4 Hyllmeter 
32 Fotografier 
123 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2018-08-20

Ämnesord

Ämnesord, ort
Tvings församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 43/1979. Förteckningen justerad i september 1979 av Seved Johnson i samband med inordnande av leverans.

Förteckningen delvis omarbetad 2020 i samband med genomgång av Landsarkivets pergamentsbrevsamling.
Senast ändrad2020-12-28 16:51:38