bild
Arkiv

Oxie kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00737
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/kJnbzf50YQVSgOy0AuSOTD
ExtraIDKYR
Omfång
14 Hyllmeter  (Text)
Datering
1565 – 1999  (Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen 22 kap, 1 paragrafen.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Oxie församling (– 1999)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturMSA/00737Förteckning

över

Oxie församling

1565-(1998)
Inledning (äldre form)Oxie kyrkoarkiv

Sedan 1500-talet knuten till Malmö hospital blev Oxie församling genom generalguvernörens beslut 1682-02-13 personligt annex till kyrkoherden och den ene stadskomministern i Malmö S:t Petri. Oxie var 1687-1730 självständigt annex till Bjärshög och 1730-1766 personligt annex till kyrkoherden i Malmö Caroli församling. (Enstaka anteckningar om dop, vigslar och dödsfall åren 1747-1769 finns i Caroli kyrkoböcker.) Genom Kungligt brev 1766-03-06 knöts församlingen som annex till de två stadskomministrarna i Malmö, 1733 övertogs Malmö hospitals jus patronatus av två serafimerriddare (serafimerordensgillet). Ett Kungligt brev 1808-03-24 förändrade Bjärshögs och Oxie pastorats natur och fram till 1820 utgjorde det ett konsistoriellt pastorat. Åren 1820-1855 var pastoratet personligt annex under professorer vid Lunds universitet. Sistnämnda år blev församlingen åter konsistoriell. Genom kungligt brev 1905 föreskrevs, att pastoratet tills vidare skulle uppehållas med vikarierande kyrkoherdar och jämlikt kungligt brev 1923-12-31 förenades fr o m 1924-05-01 pastoratet med Södra Sallerup och Husie till ett pastorat, varvid Bjärshög och Oxie överfördes från Bara till Oxie kontrakt. Fr o m 1962-01-01 bildade Bunkeflo, Glostorp, Lockarp och Oxie ett pastorat i Oxie och Skytts kontrakt. 1967-01-01 överfördes Oxie till Malmö kyrkliga samfällighet. Med anledning av Oxie kommuns inkorporering med Malmö överfördes i Landsarkivet i Lund förvarade delar av arkivet enligt Riksarkivets beslut till Malmö stadsarkiv.

Arkivförteckningen uppgjordes 1967 av arkivassistent Kjell-Åke Karlsson och reviderades 1987 av arkivassistent Jan Östergren, båda vid stadsarkivet i Malmö. Med anledning av att folkbokföringen överfördes från Svenska kyrkan till de Lokala skattemyndigheterna den 1 juli 1991 och skiljsmässan kyrka-stat år 2000, omarbetades och kompletterades arkivförteckningen hösten 1998 av Cecilia Jansson och Stefan Lindbladh från Malmö stadsarkiv. Handlingar från tiden 1895-1999 levererades till stadsarkivet i juni 2007 och i samband med detta reviderades förteckningen av arkivarie Tobias Bjernehed.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Oxie församling

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2019-02-22 10:45:44