bild
Arkiv

Västra Skrävlinge kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/01036
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/EL4KRPnVC4zBbBOTo0VBv2
ExtraIDKYR
Omfång
84,68 Hyllmeter  (Text)
Datering
1688 – 1999  (Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen 22 kap, 1 paragrafen.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan, Norra hamnen)
Arkivbildare/upphov
Västra Skrävlinge församling (– 1999)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr MSA/01036


Förteckning

över

Västra Skrävlinge församling

1688-1999
Inledning (äldre form)Västra Skrävlinge kyrkoarkiv

Husie och Västra Skrävlinge församlingar har troligen redan i slutet av 1500-talet varit förenade under samma
kyrkoherde. Under 1570- och 1580-talen har Västra Skrävlinge troligen betraktats som huvudsocken, det omvända förhållandet anses ha varit rådande sedan 1600-talets början. Inkomsterna från Västra Skrävlinge anslogs 1351 till
kantoratet vid domkyrkan. År 1667 övergick det under kantoratet liggande godset till Lunds universitet, varifrån det år 1679 reduserades till kronan. De båda församlingarna anslogs 1764 såsom prebende till vissa befattningshavare vid universitetet. Jämligt kungl. brev 1913-08-29 befriades Västra Skrävlinge från prebendenatur och skildes helt från Husie fr o m 1920-05-01. I kungl. brev 1915-10-13 föreskrevs att Västra Skrävlinge i ecklesiastiskt avseende måtte införlivas med Malmö. Vissa delar av S:t Johannes församling skulle avskiljas och jämte Västra Skrävlinge bilda en ny församling benämnd Västra Skrävlinge församlings pastorat. Den nya församlingen förenades i gemensam ekonomi med stadens övriga församlingar, och den skulle upprättas fr o m 1925-01-01. Jämligt kungl. brev 1947-01-21 kom en ny församlingsindelning att träda i kraft fr o m 1949-01-01. Från S:t Pauli överfördes området mellan Spångatan, Nobelvägen, Sorgenfrivägen och Östra Farmvägen, och från Fosie överfördes området norr om Ystadvägen. Till Fosie överfördes området söder om Dalaplan och Ystadvägen och till Husie överfördes området norr om Husievägen och öster om Stenkällavägen. Till den nyupprättade församlingen benämnd Möllevången överfördes området väster om Nobelvägen. Jämligt kungl. brev 1959-11-27 överfördes från och med 1961-01-01 området söder om Sofielundsvägen och väster om Lantmannagatan till Möllevångens församling. I enlighet med 1966 års föreslagna församlingsindelning kom följande förändringar att träda i kraft från och med 1969-01-01. Från S:t Pauli överfördes området söder om Sorgenfrivägen och väster om kontinentalbanan. Till S:t Pauli överfördes området söder om kontinentalbanan, norr om Amiralsgatan och väster om Västra Kattarps- vägen. Till Fosie överfördes området mellan gamla och nya Ystadvägen. Till Husie överfördes visst område öster om dragen linje längs med Inre Ringvägen- Amiralsgatan-Agnesfridsvägen. Till den nyupprättade församlingen Sofielund överfördes visst område väster om kontinentalbanan. Enligt kyrkofullmäktiges beslut den 20 mars 1975 kom nya regleringar av Malmös församlingsgränser att råda fr o m 1976-01-01. För Västra Skrävlinge innebar det att visst område överflyttades från Husie församling.

Förteckningen över Västra Skrävlinge församlings arkivs äldre delar uppgjordes i stadsarkivet 1962 av Lennart Jonéus och revideras där 1985 av Anna Svenson. 1997 överfördes samtliga folkbokföringshandlingar t o m 1996-06-30 till stadsarkivet, övriga handlingar överfördes från pastorsämbetet i september 2000. Under våren och sommaren 1998 kompletterades förteckningen med senare leverans av arkivarie Ingrid Andersson. Med anledning av skilsmässa kyrka/stat år 2000 avslutades arkivförteckning i februari 2000 av Cecilia Jansson och Ingrid Andersson.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2024-04-10 14:59:14