Barck-Holst Ulf  (1900 – 1962)

Person

Alternativa namn
Attaché Madrid och Lissabon  (1930 – 1931)
Attaché London  (1931 – 1932)
Attaché Ankara och Istanbul  (1932 – 1933)
Attaché New York  (1934 – 1937)
1 legationssekr Köpenhamn  (1940 – 1945, Legationsråd 1944)
Legationsråd Moskva  (1945 – 1947)
Chargé Santiago de Chile  (1952 – 1953)
HistorikJK Ulf Barck-Holst blev attaché vid UD 1929. 1920-1921 kortvariga tjänstgöringar vid generalkonsulatet London och Marseille. 1947 byråchef vid juridiska byrån. Chef för B-avdelningen 1950-1952. I disponibilitet från 1953.
ReferenskodSE/RA/101010667
ExtraID4663