bild
Arkiv

Fresta kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1506
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MmvIyhvR1APHIj0bunCZ71
Omfång
21,9 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Fresta församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1506Förteckning

över

Fresta församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikFresta kyrkoarkiv 1200-tal - 1999


Organisation

Fresta församling var en lokal myndighet inom församling var en lokal myndighet inom Roslags- västra Kontrakt fram till 1961, då de överfördes till Birka Kontrakt. Pastoratet tillhörde Uppsala ärkestift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Pastorsämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar.


Kyrkofullmäktige var församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse och har haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut.


Historik

Fresta församling och Hammarby församling har fram till 1982 ingått i samma pastorat. Huvudförsamling i pastoratet har växlat mellan de båda församlingarna från 1200-talet till modern tid. Fram till 1961 har Fresta varit huvudförsamling och från 1962 har Hammarby varit huvudförsamling. Handlingar från Fresta Kyrkoarkiv kan därför också återfinnas i Hammarby kyrkoarkiv. Fresta blev eget pastorat 1982.


Fresta kyrka
Den första kända kyrkan i Fresta församling är från 1200-talet, antagligen i trä. På samma plats uppfördes en stenkyrka. I kyrkan och på kyrkogården finns ca 15 runstenar. 13 av dessa är, hela eller i delar, inmurade i kyrkan Vid den östra kyrkogårdsmuren står också en runsten rest av Jarlabanke, en uppländsk storman från 1000-talet. På 1400-talet utökades kyrkan med ett långhus och ett sidovapenhus. Kyrkan saknade klocktorn fram till 1776 då det nuvarande klocktornet byggdes i samband med en omfattande renovering. Vapenhuset som byggdes under 1400-talet revs vid samma renovering. Processionskrucifixet och den gamla dopfunten av sten från 1200-talets första hälft finns fortfarande kvar i kyrkan. Kalkstensmålningarna från 1400-talet målades över under 1700-talets renovering, allt enligt den tidens mode. Målningarna togs fram och restaurerades 1934. Altarskåpet är ett nordtyskt arbete från ca 1470. Fresta kyrka har sammanlagt tre orglar. Den tidigaste är en barockkorgel från 1697. Christensen & Söner från Danmark har tillverkad de övriga orglarna som invigdes 1982 och 1908.Beskrivning av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)
I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
· Församlingsliggare t.o.m.
· Dopböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Konfirmationsböcker fr.o.m. 1929
· Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1822
· Gravböcker fr.o.m. 1901
· Kartor och ritningar
·

Sökingång till arkivet är arkivförteckningen och diariet. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen.

Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.

Arkivet levererades till Stadsarkivet 2005 och har slutförtecknats efter leveransen.

Stockholm Stad Stadsarkivet
2009-07-23
Jenny Stendahl


Källor

Sverige församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985
Kyrkguiden vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Christina Nilsson, 2001

Ämnesord

Ämnesord, ort
Fresta församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-09-30 10:42:07