bild
Arkiv

Frösunda kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1507
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Qmw3NKnGiqzEPfH7VnfAz6
Omfång
11,8 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Frösunda (.... – ....)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1507Förteckning

över

Frösunda församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikFRÖSUNDA KYRKOARKIV

Organisation:
Frösunda församling har från bildandet hört till ärkestiftet ända fram till 1952 och utgjorde fram till 1960 ett pastorat tillsammans med Kårsta församling. Församlingen ingick i total ekonomisk kyrklig samfällighet med Vallentuna, Markim och Orkesta församlingar 1967.

Beslutanderätten utövas av kyrkostämma, ett lokalt kyrkoråd samt pastoratskyrkorådet och samfällighetens kyrkofullmäktige. Pastoratskyrkorådet är pastoratets styrelse och svarar för den kyrkokommunala verksamheten.

Historik:
Frösunda kyrka är uppförd under 1400-talets tidigare del men troligen har kyrkan funnits på samma plats från 1100-talet. Den nuvarande kyrkan har genomgått flera smärre förändringar under historiens lopp men har behållit sin ursprungliga plan. På 1700-talet var fasaden rappad. Under 1800-talet tog man upp fönster på norrsidan. Större restaureringar genomfördes 1952, 1975 och 1983.
Kyrkoherdebostaden är belägen norr om kyrkan. Den uppfördes 1918 på samma plats som den äldre bostaden från 1765. 1973 såldes prästgården och är nu i privat ägo.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
- Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-31
- Dopböcker fr.o.m. 1711
- Konfirmationsböcker fr.o.m. 1734
- Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1711
- Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1711
- Kyrkorådets protokoll fr.o.m. 1716
- Gravböcker fr.o.m. 1881
- Handlingar angående skolväsendet
- Inventarieförteckningar för kyrka fr.o.m. 1751
- Kartor och ritningar

Viktiga dataregister inom verksamheten:
- Kyrkotillhörighetsregister
- Ministerialböcker

Sökingångar till arkivet:
- Arkivförteckningen.

Anmärkningsvärt är att inga verifikationer till bokföringen finns bevarade. Enligt en odaterad anteckning i den gamla pärmen för arkivförteckningar anges att verifikationerna finns förvarade ogenomgångna i ladan. Trots eftersökningar har dessa inte kunnat hittas. Mycket lite av kyrkostämmans och kyrkorådets handlingar är bevarade. Bilagor till kyrkorådets protokoll finns bara från perioden 1954-1967.

Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.

Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv 2007.

Arkivbeskrivningen omarbetad och kompletterad av
arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-05-31

Ämnesord

Ämnesord, ort
Frösunda församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-11-18 10:26:14