bild
Arkiv

Västra Ryds kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1589
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Vxvthw2G1Kw6yoeBRbfzx8
Omfång
14 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Västra Ryds församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13132

Förteckning 1589

Förteckning

över

Västra Ryds församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikVästra Ryds kyrkoarkiv 1200-tal - 1999


Organisation

Västra Ryds församling var en lokal myndighet inom Håbo Kontrakt fram till 1961, då de överfördes till Lagunda Kontrakt. Församlingen tillhörde Uppsala ärkestift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Pastorsämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar.


Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse och har haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut.


Historik

Västra Ryd församling ingick i tillsammans med Kungsängens församling pastoratet kallades Västra Ryd och Stockholms näs fram till1964 då de bytte namn till Stockholms näs och Västra Ryd. Från 1967 benämns pastoratet Kungsängen och Västra Ryd. 1971 gick de båda församlingarna ihop till en samfällighet med gemensam administration. Sedan 1997 är Kungsängen och västra Ryd en och samma församling, kallad Kungsängen-Västra Ryds församling. Kungsängen har varit huvudförsamling i pastoratet från 1964. Handlingar för Västra Ryd kan därför återfinnas i Kungsängens församling. Från 1997 återfinns alla handlingar för Västra Ryd i Kungsängens kyrkoarkiv.


Västra Ryds kyrka är en putsad stenkyrka. Kyrkans äldsta del är från 1200-talet. Under 1400-talet byggdes kyrkan om och blev större. 1767 byggdes kyrkan om igen, då byggdes också kyrktornet. I Kyrkan finns fragment kvar av de medeltida kalkmålningarna. Triumfkrucifixet i trä är från 1200-talet. I kyrkan finns också en träskulptur från 1400-talet som föreställer S:ta Anna. Dopfunten är tillverkad 1920 med foten från den gamla dopfunten från 1200-talet.


Beskrivning av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)

I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
· Församlingsliggare
· Dopböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Konfirmationsböcker fr.o.m. 1854
· Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1862
· Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1705
· Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1863
· Gravböcker fr.o.m. 1954
· Kartor och ritningar


Sökingång till arkivet är arkivförteckningen. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen.


Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.


Arkivet levererades till Stadsarkivet 2005 och har slutförtecknats efter leveransen.
2009-07-23

Jenny Stendahl


Källor

Sverige församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-09-30 11:25:35