Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Ale häradsrätt


Grunddata

ReferenskodSE/SVAR/GLA-132150002
ExtraIDGLA-132150002
ArkivinstitutionSvensk Arkivinformation Ramsele
Arkivbildare/upphov
Häradsrätten i Ale (– 1933)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)Ale härad ingick t o m 1695 i en domsaga som omfattade Vättle, Ale och Gäsene härader. Fr o m 1696 förenades Ale och Vättle härader med Flundre, Väne och Bjärke härader till en domsaga. Ale Vättle och Bjärke härader utbröts ur domsagan 1782 för att bilda särskild jurisdiktion, vilken ägde bestånd intill 1793, då domsagan återtog sin gamla om- fattning. Vättle och Ale bortföll ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering och kom att tillsammans med Kullings hä- rad bilda en domsaga med tre tingslag. Fr o m 1934 utgjorde Vättle, Ale och Kullings domsaga ett tingslag med tings- ställe i Alingsås och Älvängen. Den sistnämnda tingsplatsen upphörde att begagnas fr o m 1948. Ale härads tingslag omfattade t o m 1933 följande församlingar: Skepplanda Hålanda Ale-Skövde S:t Peter Tunge Starrkärr Kilanda, del av Nödinge (hela Nödinge till Ale 1889), och en del Östad (hela Östad till Ale 1887). Volymerna är registrerade enligt arkiv- förteckning upprättad 1965. FÖRKORTNINGAR Rådhusrätt = RR Häradsrätt = HR Kämnersrätt = KR Ägodelningsrätt = ÄR Lagmansrätt = lagm rätt Magistrat = mag Domböcker = Db Bouppteckningar = Bou Protokoll = prot Vinterting = vt Sommarting = st Höstting = ht Förteckning = fört Jämför = jfr

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Landsarkivet i Göteborg
Ämnesord, ort
Älvsborgs län

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1999-11-24 00:00:00
Senast ändrad1999-11-24 10:27:00